Rättigheter inom vården

Vår strävan är att alltid bli bättre. Art Clinic’s målsättning är att erbjuda dig som patient en personlig och individuell omsorg genom en väl genomtänkt vård, före, under och efter ett operativt ingrepp.

Vi utgår från dig som patient och ser på helheten, vilket innebär rikligt med information om dina förberedelser inför ett operativt ingrepp samt riktlinjer för eftervård och återhämtning. Allt för att du på bästa sätt skall kunna förbereda dig inför din behandling. Vi på Art Clinic vill att du som patient skall känna dig trygg och att du är i de bästa händer inför, under och efter en operation. Kvalitet under säkra förhållanden, omsorg, omtanke och personlig service är för oss en självklarhet.

Vi önskar med denna information kunna ge dig kunskap om vilka rättigheter och garantier som du har inför en operation. Allt för att du som patient skall vara informerad om hur du går tillväga om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården på Art Clinic inte levt upp till dina förväntningar. Vi vet att det är mycket att tänka på inför en operation men läs noga igenom informationen så kommer du att känna dig förberedd. Vi kommer att göra vårt yttersta för att du skall bli nöjd med din behandling. Vi tar gärna emot dina kommentarer på hur vi kan bli bättre. Tveka aldrig att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vem lyssnar om du inte är nöjd med vården?

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten:

  • Får vård av god kvalitet
  • Ges ett gott omhändertagande
  • Visas omtanke och respekt
  • Ges information och lämnar samtycke till vården
  • I förtroende kan lämna uppgifter om sina personliga förhållanden

 

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att vården på Art Clinic inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade.

Om du vill ha ersättning för skada m.m. som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ansöka om ersättning från vår ansvarsförsäkring.

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan du vända dig till vårdgivaren för upplysning om vilket försäkringsbolag han eller hon är försäkrad i.

Art Clinic AB’s försäkringsbolag:

Folksam 106 60 Stockholm
Telefon: 0771– 960960
www.folksam.se

Patientförsäkringen är ett krav (obligatorisk) enligt patientskadelagen och omfattar ersättningsskyldighet enligt densamma för personskada som orsakats patient i samband med av Art Clinic bedriven hälso- och sjukvård. Det krävs en utredning för att bedöma om Art Clinic AB är ersättningsskyldig men det behöver inte vara oaktsamhet/ vårdslöshet på samma sätt som i vanlig ansvarsförsäkring.

Du som patient anmäler skada direkt via nedan försäkring.

Folksam – Skadeanmälan – Patientförsäkring, fyll i den och skicka till Folksam enligt uppgifter nedan.

Folksam
patientskada@folksam.se
0771-950 950.

Viktigt att du anger försäkringsnummer 302917.

Det finns också möjlighet att kontakta:

Patientförsäkringsföreningen
Box 24 127
104 51 Stockholm
Karlavägen 108
104 51 Stockholm
www.pff.se

Om du fått dåligt bemötande eller behöver hjälp

Om du anser att du blivit dåligt bemött av hälso och sjukvårdspersonal eller behöver hjälp för att få den vård du vill ha, skall du i första hand kontakta:

Art Clinic’s klinikchef eller medicinsk ansvarigchef på respektive klinik. Fyll gärna i denna blankett för missnöje eller komplikationer och skicka till den klinik ärendet gäller. 

I andra hand Patientnämnden och i tredje hand kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Patientnämnden

Patientnämnden är en rådgivande instans och har inga disciplinära befogenheter. De har som uppgift att ge rådgivning till patienter inom offentlig finansierad hälso- och sjukvård.

Patientnämnden fungerar som en opartisk instans för kontakt med både personal och patienter, de gör inga medicinska bedömningar. I ärenden hos IVO för inte patientnämnderna patientens talan.

IVO

Det är IVO som utreder patienters klagomål. Förr kunde man bara anmäla en person, numera kan man anmäla en händelse, även om man inte vet vem eller vad som orsakat den.

Du behöver inte ange eller veta vem som begått misstaget eller vad som orsakat skadan för att göra en anmälan. IVO har möjlighet att utreda inte bara enskilda individers handlingar utan hela händelsen. Den utredning som IVO gör, fokuserar på att hitta orsakerna till att det blev fel och vad som behöver göras för att det inte ska hända igen.

IVO kan också begära att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får prövotid. Det innebär att den aktuella personen står under särskild kontroll under tre år.

HSAN kan begära att legitimationen återkallas om personen under den tiden, åter visar sig olämplig i sitt yrke eller inte följer den plan som fastställts för prövotiden.

Om utredningen visar att en person är klart olämplig att utöva sitt yrke kan IVO begära att legitimationen återkallas utan prövotid.

Den som är patient eller har varit patient har alltid rätt att klaga på vården och göra en anmälan till IVO. Om patienten själv inte kan göra en anmälan, får anmälan istället göras av en anhörig.

Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original. Anmälan kan göras på IVO:s blankett ”Anmälan om fel i vården” som finns att erhålla på IVO:s hemsida:
http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=4523&printfileid=4523&filex=6801113114690

Information om hur du gör en anmälan finns på IVO:s webbplats:

http://www.ivo.se/for-privatpersoner/klaga-pa-varden/lamna-ett-tips-eller-anmal-ett-klagomal/

Anmälan ska innehålla:

  • Namnet på den vårdgivare eller personal som klagomålet gäller (om du vet det)
  • Den händelse som klagomålet avser
  • När händelsen inträffade
  • Ditt namn och din adress

 

Anmälan skickar du till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning Öst
Box 6202
102 34 Stockholm

IVO utreder i allmänhet inte händelser som är mer än två år gamla. Din anmälan till IVO blir en allmän handling och är enligt huvudregeln offentlig. Om det handlar om brister i kontakten mellan en patient och sjukvårdpersonal överlämnar IVO klagomålet till respektive berörd patientnämnd.

Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Artiklar

Nu söker vi Anestesisjuksköterska 100% till Art Clinic Göteborg

Anestesisjuksköterska Vi söker en anestesisjuksköterska på 100 % till Art Clinic, Göteborg. Tjänsten gäller tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta…

Läs mer

Vi söker operationssjuksköterska för anställning på 100 % till Art Clinic i Göteborg

Operationssjuksköterska Tjänsten gäller tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten…

Läs mer

Art Clinic i Uppsala söker Anestesiläkare

Art Clinic i Uppsala söker Anestesiläkare Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker och bedrivs inom en rad olika specialiteter bland annat estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi,…

Läs mer

Vi söker anestesisjuksköterska för ett föräldravikariat på 100 % till Art Clinic, Göteborg 

Anestesisjuksköterska Vikariatet löper från 1 februari 2022 – 31 januari 2023. Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig…

Läs mer

Operationssjuksköterska sökes på 100% till Stockholm

  Art Clinic växer och vi söker en Operationssjuksköterska på 100% till vår klinik i Stockholm. Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi bedriver kirurgisk…

Läs mer

Operationssjuksköterska sökes för ett vikariat till Art Clinic Jönköping

Operationssjuksköterska Vi söker operationssjuksköterska på 80 % för ett vikariat på >6 månader till Art Clinic i Jönköping med start i januari 2022. Art Clinic är en av Sveriges främsta…

Läs mer

Jonas Bülow opererade höften och fick livskvaliteten tillbaka

En gång friluftsmänniska, alltid friluftsmänniska. Jag är så otroligt tacksam över den lyckade operationen av min högra höft. Smärtan och rörelseförhindringen har pågått successivt i 4 år nu, vilket delvis…

Läs mer

Art Clinic Göteborg söker Sjuksköterskor som vill arbeta timmar på natten vid behov

Art Clinic Göteborg söker Sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta timmar på natten vid behov Art Clinic är en av landets främsta specialistkliniker och erbjuder plastikkirurgi, ortopedi och ryggkirurgi.…

Läs mer

Patientberättelse – Lipödem

"Ta bort skiten!" Det var mina första ord till doktor Anders Liss efter det att vi hade presenterat oss. Jag är en 53 årig kvinna med lipödem. När jag ser…

Läs mer
Fotledartroskopi-AC

Inför din operation

Vi strävar efter att du ska känna dig så trygg som möjligt inför din operation. Innan operationen får du muntlig och skriftlig information om ingreppet och förberedelser inför operationen. Tveka…

Läs mer