Ryggkirurgi

Art Clinic är en av Sveriges största aktörer inom ryggkirurgi och vi har landets mest nöjda patienter. På våra kliniker i Göteborg och Jönköping kan du träffa våra läkare med specialistkompetens inom ryggortopedi och neurokirurgi. Vi kan erbjuda dig helheten med bedömning, operation och rehabilitering.

Ryggkirurgi

Smärta i rygg och nacke är vanligt förekommande men kan orsaka stort lidande och försämrad livskvalitet.  Hos oss kan du få hjälp med dina besvär från ländrygg och nacke t ex 

 • lokal värk eller huggsmärta
 • utstrålande smärta i arm/hand eller ben/fot
 • nedsatt muskelkraft i arm/hand eller ben/fot
 • domningar, stickningar och nedsatt känsel
 • försämrad gångförmåga

 

De vanligaste diagnoserna som vi opererar är spinal stenos, diskbråck och spondylolistes (kotglidning). Spinal stenos är en förträngning i ryggraden som ofta ger smärta och domningar i benen vid stående och gående men som lindras av sittande. Diskbråck kan ge olika symtom beroende på hur disken trycker på nerverna, det är vanligt att symtomen provoceras av sittande eftersom det ökar trycket i disken. Spondylolistes kan ge liknande symtom som spinal stenos men också lokala besvär i ländryggen som smärta och känsla av instabilitet. Oavsett diagnos så kan symtomen variera från person till person. Vi gör alltid en helhetsbedömning utifrån just dina symtom, ditt röntgenutlåtande och din situation.

Vi registrerar alla operationer i Svenska Ryggregistret, ett kvalitetsregister där hela landets ryggkirurgi registreras. Syftet med registret är att samla fakta om en sjukdom eller behandling för att kunna utvärdera och förbättra vården för dig som patient.

Har du bokat en operation hos oss? Läs mer här.

 

Videobesök

Visste du att du kan träffa en ryggspecialist digitalt? Vi erbjuder videokonsultationer till Jeremy Wyon som är en av våra specialister inom ryggkirurgi. Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

Informationsfilm: Är det farligt att operera ryggen?

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. Ibland behövs kompletterande utredning som röntgen eller provtagning för att avgöra vilken behandling som är lämpligast för dig. Om möjligt så hjälper vi dig med det i samband med ditt besök hos oss. Vid behov får du komma tillbaka till läkaren för att följa upp påbörjad behandling eller ta ställning till operation.

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp.

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic.

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Akbar Emdadi

Under åren 2005 -2015 hade Akbar en Specialistutbildningstjänst på ortopedkliniken, Länssjukhuset i Jönköping samt att han därefter haft en tjänstgöring på Ryggkliniken US Linköping.

Dr. Amir Ramezani

Dr Amir Ramezani tog sin läkarexamen år 1993 vid Umeå Universitet och år 2004 blev han färdig Specialist inom Neurokirurgi.

Dr. Jeremy Wyon

Dr. Jeremy Wyon har genomgått sin läkarutbildning vid Lunds Universitet och sin specialistutbildning i Ortopedi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Magnus Hägge

Han har som neurokirurg ett särskilt intresse för spinalkirurgi/ryggkirurgi och har stor erfarenhet av traumakirurgi, tumörkirurgi och degenerativ kirurgi, framför allt i halsryggen.

Dr. Christian Brandt

Dr. Karl Hammar

Dr. Peter Ahlinder

Dr. Katrin Rabiei

Katrin tog sin läkarexamen 2010 och har sedan 2015 specialistkompetens inom neurokirurgi.