Ansiktslyft & Halsplastik

Före

Kvinna före lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Snett från sidan.

Efter

Kvinna efter lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Snett från sidan.

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Före

Kvinna före lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Från sidan.

Efter

Kvinna efter lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Från sidan.

Före

Kvinna 51 år före Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Efter

Kvinna 51 år efter Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Före

Kvinna 51 år, före Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Efter

Kvinna 51 år, efter Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Före

Kvinna Före Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Efter

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka

Före

Man före plastik av kalkonhals i lokalbedövn. Från sidan.

Efter

Man efter plastik av kalkonhals i lokalbedövn. Från sidan.

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Före

Kvinna före nedre ansiktslyft och fettsugning av haka.

Efter

Kvinna 1 år efter nedre ansiktslyft och fettsugning av haka.

Före

Man före halsplastik.

Efter

Man efter halsplastik. Bortagning av hud och fett via snitt mitt på halsen.

Före

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka

Efter

Kvinna Efter Halsplastik med fettsugning

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Före

Kvinna Före Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Efter

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Före

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Armplastik

Före

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Efter

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Före

Kvinna före överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång med markerat omrade.

Efter

Kvinnans ärr efter genomförd överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Före

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Efter

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Före

Kvinna före överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Efter

Kvinna efter överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Före

Kvinna Före Armplastik samtidigt som ett Bröstlyft. Överskottshud efter viktnedgång.

Efter

Kvinna Efter Armplastik samtidigt som ett Bröstlyft. Överskottshud efter viktnedgång.

Bröstförminskning

Före

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Före

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Före

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Före

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Före

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Före

Kvinna före bröstlyft och bröstförminskning.

Efter

Kvinna efter bröstlyft och bröstförminskning.

Före

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Före

Kvinna före bröstlyft och bröstförminskning.

Efter

Kvinna efter bröstlyft och bröstförminskning.

Före

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Före

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Före

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Före

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Före

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Efter

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Före

Kvinna före bröstlyft.

Efter

Kvinna efter bröstlyft. Samma kupstorlek med behöver nu inget som "lyfter" bysten.

Före

Kvinna före bröstlyft.

Efter

Kvinna efter bröstlyft. Samma kupstorlek med behöver nu inget som "lyfter" bysten.

Före

Kvinna före förminskning.

Efter

Kvinna efter bröstförminsking samt vårtgårdsförminsking.

Före

Kvinna före förminskning.

Efter

Kvinna efter bröstförminsking samt vårtgårdsförminsking.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning med nytt bröstveck.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning med nytt bröstveck.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Efter

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Före

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Efter

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Före

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Efter

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Före

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Efter

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Före

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Efter

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Före

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Efter

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Före

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Efter

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Före

Kvinna 23 år före bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 23 år efter bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 34 år, Olika stora bröst. Före bröstförminskning på 232 gram på hö bröst och ett lyft samt vårtgårdsförminskning. Vänster inget.

Efter

Kvinna 34 år, Olika stora bröst. Efter bröstförminskning på 232 gram på hö bröst och ett lyft samt vårtgårdsförminskning. Vänster inget.

Före

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Efter

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Före

Kvinna Före Bröstlyft med vårtgårdsförminskning och omfördelning av befintlig bröstvävnad för att skapa fin form utan protes.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft med vårtgårdsförminskning och omfördelning av befintlig bröstvävnad för att skapa fin form utan protes.

Före

Kvinna 54år före bröstreduktion 400g samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 54år efter bröstreduktion 400g samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 23 år före bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 23 år efter bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 25 år fr sidan före bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 25 år fr sidan efter bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 25 år framifån före bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 25 år framifån efter bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Bröstförstoring med protes

Före

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Före

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Före

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Före

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före

Före bröstförstoring med implantat. Tappat volym i brösten som ett resultat av mer träning och en viktnedgång med ca 6 kg. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Efter

Efter bröstförstoring med implantat. Mentor anatomiska 390cc delvis under muskeln. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Före

Före bröstförstoring med implantat. Tappat volym i brösten som ett resultat av mer träning och en viktnedgång med ca 6 kg. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Efter

Efter bröstförstoring med implantat. Mentor anatomiska 390cc delvis under muskeln. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Före

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före

Kvinna före bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Före

Kvinna före bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Före

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Efter

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Före

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Efter

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Före

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Efter

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Före

Kvinna före bröstförstoring Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Före

Kvinna före bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat, Mentor CPG 322 375cc, delvis under muskeln.

Före

Samma kvinna som ovan före bröstförstoring med implantat.

Efter

Samma kvinna som ovan efter bröstförstoring med anatomiska implantat, Mentor CPG 322 375cc, delvis under muskeln.

Före

Kvinna före implantat.

Efter

Kvinna efter implantat

Före

Kvinna före implantat.

Efter

Kvinna efter implantat

Före

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Efter

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Före

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn. Samma som ovan.

Efter

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln. Samma som ovan.

Före

Kvinna före implantat efter massiv viktnedgång.

Efter

Kvinna efter implantat efter massiv viktnedgång.

Före

Kvinna före implantat efter massiv viktnedgång.

Efter

Kvinna efter implantat efter massiv viktnedgång.

Före

Kvinna som gått med felplacerade koksaltsimplantat i flera år.

Efter

Kvinna efter bortoperation av felplacerade koksaltsimplantat. Nu med anatomiska implantat delvis under muskeln.

Före

Kvinna före bröstförstoring med droppformade implantat CPG 333 380 cc

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med droppformade implantat CPG 333 380 cc.

Före

Kvinna före antomiska Mentor implantat, delvis under muskeln.

Efter

Kvinna efter antomiska Mentor implantat, delvis under muskeln. 6 år efter operationen och fått ett barn och ammat under denna tid.

Före

Kvinna före runda implantat.

Efter

Kvinna efter implantat med runda proteser utanför muskeln. TSF 485cc.

Före

Kvinna före bröstförstoring med anatomiska implantat.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat under körteln, Natrelle LL 180cc.

Före

Kvinna före små anatomiska implantat.

Efter

Kvinna efter små anatomiska implantat MF195 g.

Före

Kvinna före droppformade implantat.

Efter

Kvinna efter förstoring med droppformade implantat 210 cc, bakom muskeln.

Före

Kvinna innan bröstförstoring.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med subglandulära anatomiska implantat.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Före

Kvinna Före Bröstförstoring med runda implantat tsf 345

Efter

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda implantat tsf 345

Före

Kvinna Före Bröstförstoring.166 cm 63 kg. Runda mentor 400 ml hög profil

Efter

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda mentor implantat 400 ml hög profil. 8 månader efter operation.

Före

Kvinna Före Bröstförstoring.166 cm 63 kg. Runda mentor 400 ml hög profil

Efter

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda mentor implantat 400 ml hög profil. 8 månader efter operation.

Före

Kvinna fr sidan Före bröstförstorning under muskeln Anatomiska CPG 322 255cc

Efter

Kvinna Efter profil bröstförstorning under muskeln Anatomiska CPG 322 255cc

Före

Kvinna 37 år fr sidan Före bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Efter

Kvinna 37 år fr sidan Efter bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Före

Kvinna 37 år fr sidan Före bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Efter

Kvinna 37 år fr sidan Efter bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Före

Kvinna 32 år framifrån Före bröstoperation CPG 330-280cc

Efter

Kvinna 32 år framifrån Efter bröstoperation CPG 330-280cc

Före

Kvinna 26 år fr sida Före bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Efter

Kvinna 26 år fr sida Efter bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Före

Kvinna 26 år framifrån Före bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Efter

Kvinna 26 år framifrån Efter bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Före

Kvinna 25 år Före bröstförstoring med submuskulära anatomiska CPG312-255 stor

Efter

Kvinna 25 år Efter bröstförstoring med submuskulära anatomiska CPG312-255

Före

Kvinna 28 år fr sidan Före bröstförstoring CPG332-305cc

Efter

Kvinna 28 år fr sidan Efter bröstförstoring CPG332-305cc

Före

Kvinna 21 år fr sida före bröstförstoring CPG322-295cc

Efter

Kvinna 21 år fr sida efter bröstförstoring CPG322-295cc

Före

Kvinna 34 år fr sidan före bröstförstoring CPG 235 cc

Efter

Kvinna 34 år fr sidan efter bröstförstoring CPG 235 cc

Bröstförstoring utan protes

Före

Kvinna 49 år före bröstförstoring med fettransplantation från buk, flanker och lår.

Efter

Kvinna 49 år efter bröstförstoring med kroppsegetfett.

Före

Kvinna 49 år före bröstförstoring med fettransplantation från buk, flanker och lår.

Efter

Kvinna 49 år efter bröstförstoring med kroppsegetfett.

Före

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Efter

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Före

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Efter

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Före

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Efter

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Före

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Efter

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Bröstlyft med förstoring

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat och lyft.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat och lyft.

Före

Kvinna före bröstförstoring med implantat och lyft.

Efter

Kvinna efter bröstförstoring med implantat och lyft.

Före

Kvinna med asymmetri och häng före kombinerat bröstlyft och bröstförstoring med implantat.

Efter

Kvinna efter kombinerat bröstlyft och bröstförstoring med implantat.

Före

Kvinna 39 år Före Bröstlyft med implantat, inlades submuskulart, (under muskeln) dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc.

Efter

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, inlades submuskulart, (under muskeln) dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc.

Före

Kvinna Före dubbelingrepp, Bröstlyft med protes samtidigt en armplastik. Överskottshud efter viktnedgång.

Efter

Kvinna Efter dubbelingrepp, Bröstlyft med protes samtidigt en armplastik. 375cc Mentor proteser.

Före

Kvinna Före Bröstlyft med liten protes.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft med liten protes.

Före

Kvinna Före Bröstlyft med liten protes.

Efter

Kvinna Efter Bröstlyft med liten protes.

Före

Kvinna 39 år före Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Efter

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Före

Kvinna 39 år före Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Efter

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Före

Kvinna 33 år före bröstlyft & förstoring 400 ml samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 33 år efter bröstlyft & förstoring 400 ml samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 38 år före bröstlyft & förstoring 315 ml cpg321 samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 38 år efter bröstlyft & förstoring 315 ml cpg321 samt vårtgårdsförminskning

Före

Kvinna 45 år före bröstlyft & förstoring 225 ml samt vårtgårdsförminskning

Efter

Kvinna 45 år efter bröstlyft & förstoring 225 ml samt vårtgårdsförminskning

Bukplastik & Fettsugning

Före

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Före

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Före

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Före

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker. Slutkontroll, pat mkt känner nu styrka och stabilitet i magen, känner att hon har en stoltare hållning.

Efter

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Efter

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Före

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Efter

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Före

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Efter

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Före

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Efter

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Före

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Efter

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Före

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Efter

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Före

Kvinna före bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Efter

Kvinna efter bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Före

Kvinna före bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Efter

Kvinna efter bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Före

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Efter

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Före

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Efter

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Före

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Efter

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Före

Kvinna före stor bukplastik samt fettsugning och lagning av rektus diastas.

Efter

Kvinna efter stor bukplastik samt fettsugning av flanker/buk totalt 1300 gram. Lagning av rektus diastas.

Före

Kvinna före stor bukplastik samt fettsugning och lagning av rektus diastas.

Efter

Kvinna efter stor bukplastik samt fettsugning av flanker/buk totalt 1300 gram. Lagning av rektus diastas.

Före

Kvinna före bukplastik med fettsugning.

Efter

Kvinna efter hel bukplastik med fettsuging flanker. Resektatvikt 2200g och fettugning 900ml rent fett.

Före

Kvinna före bukplastik med fettsugning.

Efter

Kvinna efter hel bukplastik med fettsuging flanker. Resektatvikt 2200g och fettugning 900ml rent fett.

Före

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Efter

Kvinna efter bukplastik och fettsugning.

Före

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Efter

Kvinna efter bukplastik och fettsugning. 800ml rent fett vid fettsugningen och totalt 1200g hud och fett borttaget.

Före

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Efter

Kvinna efter bukplastik och fettsugning. 800ml rent fett vid fettsugningen och totalt 1200g hud och fett borttaget.

Före

Kvinna före bukplastik.

Efter

Kvinna efter bukplastik.

Före

Kvinna före bukplastik efter massiv viktnedgång på 73 kg, Gastric bypass opererad.

Efter

Kvinna efter bukplastik efter massiv viktnedgång på 73 kg, Gastric bypass opererad.

Före

Kvinna med blindtarmsärr före bukplastik med fettsugning ut på sidorna.

Efter

Kvinna efter bukplastik med fettsugning ut på sidorna.

Före

Kvinna före bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Efter

Kvinna efter bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Före

Kvinna före bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Efter

Kvinna efter bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Före

Kvinna före bukplastik med magmuskler som glidit isär.

Efter

Kvinna efter bukplastik ingen lipo/ fettsugning men åtgärdat en rectusdiastas dvs sytt ihop bukmuskler.

Före

Kvinna 30 år före hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Efter

Kvinna 30 år efter hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Före

Kvinna 30 år före hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Efter

Kvinna 30 år efter hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Före

Kvinna 41 år före bukplastik utan lipo fettsugning.

Efter

Kvinna 41 år efter bukplastik utan lipo fettsugning.

Före

Kvinna 60 år före bukplastik.

Efter

Kvinna 60 år efter bukplastik.

Före

Kvinna 60 år före bukplastik.

Efter

Kvinna 60 år efter bukplastik.

Före

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 39 år före Bukplastik inkl. lipo fettsugning i samma seans.

Efter

Kvinna 39 år efter bukplastik inkl. lipo fettsugning i samma seans.

Fettsugning

Före

Kvinna Före fettsugning/ lipo av utsidan av låren.

Efter

Kvinna Efter fettsugning/ lipo av utsidan av låren.

Före

Kvinna Före fettsugning/ lipo av utsida lår.

Efter

Kvinna Efter fettsugning/ lipo av utsida lår.

Före

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 30 år efter graviditet. 57 kg, 155 cm, Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år efter graviditet. 57 kg, 155 cm, Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 30 år 57 kg, 155 cm, Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Efter

Kvinna 30 år 57 kg, 155 cm, Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Före

Kvinna 39 år Före Bukplastik ink lipo fettsugning i samma seans.

Efter

Kvinna 39 år Efter Bukplastik ink lipo fettsugning i samma seans.

Före

Kvinna Före lipo/fettsugning av buk 800 ml.

Efter

Kvinna Efter lipo/fettsugning av buk 800 ml.

Före

Kvinna 46 år Före fettsugning sidor och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen

Efter

Kvinna 46 år Efter fettsugning sidor och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen

Före

Kvinna 46 år Före fettsugning sida,buk och insida lår. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Efter

Kvinna 46 år Efter fettsugning sida,buk och insida lår. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Före

Kvinna 46 år Före fettsugning sida och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Efter

Kvinna 46 år Efter fettsugning sida och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Före

Kvinna 46 år Före fettsugning sidorna samt insida lår. Ingreppet skapar en ny midja på patienten.

Efter

Kvinna 46 år Efter fettsugning sidorna samt insida lår. Ingreppet skapar en ny midja på patienten.

Gynekomasti

Före

Man 21 år före gynekomasti.

Efter

Man 21 år efter gynekomasti. Mycket små ärr på sidan efter ingreppet.

Före

Man 21 år före gynekomasti. Vid oönskad tillväxt kan man utföra en bröstförminskning även på män.

Efter

Man 21 år efter gynekomasti.

Före

Man 21 år före gynekomasti. Vid oönskad tillväxt kan man utföra en bröstförminskning även på män.

Efter

Man 21 år efter gynekomasti.

Före

Man före liten gynekomasti.

Efter

Man efter liten gynekomasti.

Före

Man före gynekomasti.

Efter

Man efter gynekomasti, BodyJet, 4 dl / sida. Bilden är från 10 månader efter ingreppet.

Hudförminskning

Före

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Efter

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Före

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Efter

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Före

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Efter

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Injektionsbehandling

Före

Före injektionsbehandling läppar

Efter

Efter injektionsbehandling med 1 ml Restylane Kysse

Före

Före injektionsbehandling med Belkyra under hakan.

Efter

Efter två genomförda behandlingar med Belkyra mot s.k. dubbelhaka. Bilden är tagen 6 veckor efter avslutad behandling.

Före

Före injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor och läppar.

Efter

Efter injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor och läppar.

Före

Före injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Efter

Efter injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Före

Före injektionsbehandling med botox för kråksparkar runt ögonen.

Efter

Efter injektionsbehandling med botox för kråksparkar runt ögonen.

Före

Före injektionsbehandling med botox i pannan och glabella/ argrynkan.

Efter

Före injektionsbehandling med botox i pannan och glabella/ argrynkan.

Före

Före kur med Skinboosters och behandling med botox i panna

Efter

Efter kur med Skinboosters och behandling med botox i panna

Före

Före kur med Skinboosters och behandling med botox i argrynka

Efter

Efter kur med Skinboosters och behandling med botox i argrynka.

Före

Före behandling med Skinboosters x 3 och behandling med botox i panna

Efter

Efter behandling med Skinboosters x 3 och behandling med botox i panna

Före

Före Injektionsbehandlingar med Restylane fillers för att vitalisera och återfukta ansikte

Efter

Efter Injektionsbehandlingar med Restylane fillers för att vitalisera och återfukta ansikte

Före

Läppar före fillers

Efter

Läppar efter behandling med fillers

Före

Mungipor och läppar före fillers

Efter

Mungipor och läppar efter behandling med fillers

Före

Före Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Efter

Efter Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Före

Före Injektionsbehandling Restylane fillers läppar ( 1 ml), mungipor samt näslinjer.

Efter

Efter Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Injektionsbehandling Fullface

Före

Före injektionsbehandling med botox i pannan, glabella/ argrynkan samt för kråksparkar runt ögonen. Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Efter

Efter injektionsbehandling med botox i pannan, glabella/ argrynkan samt för kråksparkar runt ögonen. Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Före

Före Injektionsbehandling av kinder & överläpp för att fylla ut tunna fina linjer på kinder, överläpp och fuktbooster (tillföra fukt) i ansiktet. IPL ljusbehandling av pigmenteringar för att reducera mörka fläckar(pigmenteringar) på kind & överläpp.

Efter

Efter Injektionsbehandling Fullface; Restylane Vital /Skinbooster 1 kur kinder & överläpp för att fylla ut tunna fina linjer på kinder, överläpp och för fuktbooster (tillföra fukt) i ansiktet. IPL ljusbehandling av pigmenteringar för att reducera mörka fläckar(pigmenteringar) på kind & överläpp.

Före

Före Injektionsbehandling för att fylla ut svacka under ögonen samt injicera kinderna för att få ett litet ungdomligare lyft och minska på gravitation av kind/käklinje. Samt injektionsbehandling i läpparna för att tillföra fukt, mjukhet och en liten volymökning i över- & underläpp.

Efter

Efter Injektionsbehandling Fullface; 1 ml Restylane Perlane under ögonen för tear trough, fylla ut svacka under ögonen. 2 ml Restylane Perlane per kind för att få ett litet ungdomligare lyft och minska på gravitation av kind/käklinje. 1 ml Restylane Lip Refresh i läpparna. För att tillföra fukt, mjukhet och en liten volymökning i över- & underläpp.

Före

Före Injektionsbehandling för argrynka/panna, sura mungipor, kråksparkar och haka.

Efter

Efter Injektionsbehandling Fullface framifrån; Azzalure-Botulinum behandling för argrynka/panna, sura mungipor, kråksparkar och indrag av haka.

Före

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Före

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Före

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Näsplastik

Före

Kvinna 21 år. Före näsplastik för en smalare och rakare form. Framifrån.

Efter

Kvinna 21 år. Efter näsplastik för en smalare och rakare form. Framifrån.

Före

Kvinna 21 år. Före näsplastik för en smalare och rakare form. Snett från sidan.

Efter

Kvinna 21 år. Efter näsplastik för en smalare och rakare form. Snett från sidan.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Efter

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Före

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Efter

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Före

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Efter

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Före

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Efter

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Före

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Efter

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Före

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Efter

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Före

Kvinna före öppen näsplastik.

Efter

Kvinna efter öppen näsplastik.

Före

Kvinna före näsplastik.

Efter

Kvinna efter näsplastik.

Före

Kvinna före näsplastik.

Efter

Kvinna efter näsplastik.

Före

Kvinna före näsplastik.

Efter

Kvinna efter näsplastik.

Före

Samma kvinna som ovan före näsplastik.

Efter

Samma kvinna som ovan efter öppen näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna Före Näsplastik.

Efter

Kvinna Efter Näsplastik.

Före

Kvinna före näsplastik.

Efter

Kvinna efter öppen näsplastik.

Före

Före total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Efter

Efter total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Före

Före total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Efter

Efter total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Före

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före

Före näsplastik.

Efter

Efter näsplastik.

Före

Före näsplastik.

Efter

Efter näsplastik

Före

Före näsplastik.

Efter

Efter näsplastik.

Ögonlocksplastik

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock. Samma som ovan.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast. Samma som ovan. Inga synliga ärr på ögonlocken efter.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. En betydligt piggare blick och man ser mer av ögat än tidigare.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Samma som ovan med markering för snitt.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Före

Kvinna före nedre ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna efter nedre ögonlockplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Före

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Före

Kvinna före övre och undre ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna efter övre och undre ögonlocksplastik.

Före

Kvinna före undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna efter undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Man före nedre ögonlocksplastik.

Efter

Man efter nedre ögonlocksplastik.

Före

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Man Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Man Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik

Före

Man Före övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Man Efter övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Man Före övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Man Efter övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18mm borttaget som bredast.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Före

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Före

Man 59 år Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Man 59 år Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Man 59 år Före Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Efter

Man 59 år Efter Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Före

Kvinna Före övre och under Ögonlocksplastik

Efter

Kvinna Efter övre och under Ögonlocksplastik

Före

Kvinna 58 år Före övre Ögonlocksplastik.

Efter

Kvinna 58 år Efter övre Ögonlocksplastik.

Öronplastik

Före

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Före

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Före

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Före

Kvinna från sidan före plastikoperation av utstående öron.

Efter

Kvinna från sidan efter plastikoperation av utstående öron.

Före

Samma kvinna som ovan före plastikoperation av utstående öron.

Efter

Samma kvinna som ovan efter plastikoperation av utstående öron.

Före

Före plastikoperation av utstående öra. Endast en sida var utstående.

Efter

Efter plastikoperation av ena öra. Ett litet ärr bakom örat i vecket, inga andra tecken på att det ena örat tidigare var utstående.

Före

Före Öronplastik, markerat område för förminskning av öronsnibb.

Efter

Efter Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Före

Före Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Efter

Efter Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Före

Flicka 13 år Före Öronplastik operation av utstående öron.

Efter

Flicka 13 år Efter Öronplastik operation av utstående öron.

Före

Flicka 13 år Före Öronplastik operation av utstående öron.

Efter

Flicka 13 år Efter Öronplastik operation av utstående öron.