Ansiktslyft & Halsplastik

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka

Kvinna Efter Halsplastik med fettsugning

Kvinna Före Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka

Kvinna Före Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Kvinna Efter Halsplastik och lipo (fettsugning) haka.

Man före halsplastik.

Man efter halsplastik. Bortagning av hud och fett via snitt mitt på halsen.

Kvinna före nedre ansiktslyft och fettsugning av haka.

Kvinna 1 år efter nedre ansiktslyft och fettsugning av haka.

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 år) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals och fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan.

Kvinna före lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Snett från sidan.

Kvinna efter lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Snett från sidan.

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Kvinna före lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Från sidan.

Kvinna efter lipo /fettsugning hals nedre ansiktslyft. Från sidan.

Kvinna 51 år före Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Kvinna 51 år efter Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Kvinna 51 år, före Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Kvinna 51 år, efter Halsplastik med snitt under hakan men ej bakom öron. Fettsugen. Ingen hud borttagen.

Man före plastik av kalkonhals i lokalbedövn. Från sidan.

Man efter plastik av kalkonhals i lokalbedövn. Från sidan.

Kvinna 51 år Före ansiktslyft, fettsugning och ögonlocksplastik.

Kvinna 51 år (efter 1 mån) Efter Nedre face ansiktslyft samt fettsugning av hals, fettinjektion över okbenen samt övre ögonlocksplastik vid samma operation. Samma vikt idag som innan. Se även bild nedan för resultat efter ett år.

Armplastik

Kvinna före överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Kvinna efter överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Kvinna före överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång med markerat omrade.

Kvinnans ärr efter genomförd överarmsplastik reducering av hud efter viktnedgång.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna Före Armplastik samtidigt som ett Bröstlyft. Överskottshud efter viktnedgång.

Kvinna Efter Armplastik samtidigt som ett Bröstlyft. Överskottshud efter viktnedgång.

Bröstförminskning

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före bröstförminskning och bröstlyft

Efter bröstförminskning och bröstlyft

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Före bröstlyft och liten bröstförminskning. 39-årig enbarnsmor som tränar mkt. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora.

Efter bröstlyft och liten bröstförminskning. Liten och nätt i kroppen och tyckte både att brösten var hängiga och lite för stora. Fått fina små naturliga bröst med närmast osynliga ärr.

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Före bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri.

Efter bröstförminskning/ bröstreduktion samt justering av asymmetri. Reducering med 762 g på höger sida och 587g på vänster sida.

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Kvinna före bröstlyft och bröstförminskning.

Kvinna efter bröstlyft och bröstförminskning.

Kvinna före bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Kvinna efter bröstförminskning samt förminskning av vårtgårdarna, 640 g bort från höger bröst och 610 g bort från vänster bröst.

Kvinna före bröstlyft och bröstförminskning.

Kvinna efter bröstlyft och bröstförminskning.

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Kvinna före bröstförminskning assymetri.

Kvinna efter bröstförminskning assymetri.

Kvinna före bröstlyft.

Kvinna efter bröstlyft. Samma kupstorlek med behöver nu inget som "lyfter" bysten.

Kvinna före bröstlyft.

Kvinna efter bröstlyft. Samma kupstorlek med behöver nu inget som "lyfter" bysten.

Kvinna före förminskning.

Kvinna efter bröstförminsking samt vårtgårdsförminsking.

Kvinna före förminskning.

Kvinna efter bröstförminsking samt vårtgårdsförminsking.

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning med nytt bröstveck.

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning med nytt bröstveck.

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning.

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Kvinna Före Bröstlyft och förminskning med 503 g vänster sida och 340 g höger sida. Överskottshud efter viktminskning.

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 55 år Före Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 55 år Efter Bröstlyft och förminskning reduktion av bröst samt bröstvårta/ vårtgård.

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna 34 år, Olika stora bröst. Före bröstförminskning på 232 gram på hö bröst och ett lyft samt vårtgårdsförminskning. Vänster inget.

Kvinna 34 år, Olika stora bröst. Efter bröstförminskning på 232 gram på hö bröst och ett lyft samt vårtgårdsförminskning. Vänster inget.

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Före Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna 44 år 168 cm 65 kg. Efter Bröstlyft och vårtgårdsförminskning. Innan op. MJ 25,5 cm , Ptos 6 cm. Efter op MJ 20 cm. ptos 1 cm

Kvinna Före Bröstlyft med vårtgårdsförminskning och omfördelning av befintlig bröstvävnad för att skapa fin form utan protes.

Kvinna Efter Bröstlyft med vårtgårdsförminskning och omfördelning av befintlig bröstvävnad för att skapa fin form utan protes.

Kvinna 54år före bröstreduktion 400g samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 54år efter bröstreduktion 400g samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 23 år före bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 23 år efter bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 23 år före bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 23 år efter bröstlyft med assymetrikorrigering samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 25 år fr sidan före bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 25 år fr sidan efter bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 25 år framifån före bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 25 år framifån efter bröstreduktion(böstörminskning) samt vårtgårdsförminskning

Bröstförstoring med protes

Kvinna före bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Kvinna efter bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Kvinna före bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Kvinna efter bröstförstoring med submuskulära implantat/ proteser.

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna före bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna efter bröstförsting via armhåla, axil operation med titthålsteknik, endast mindre ärr i armhålorna. Motiva ergonomix 325cc.

Kvinna före bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Kvinna efter bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Kvinna före bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Kvinna efter bröstförstoring med implantaten inlagda ovan muskeln men subfasciellt. Motiva Demi Round 300cc hö och 285cc vä.

Kvinna före bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna före bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna före bröstförstoring Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna efter bröstförstoring Mentor CPG 323 till 555 ml 475 ml.

Kvinna före bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Kvinna efter bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Kvinna före bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Kvinna efter bröstförstoring 270 cc anatomiska proteser/ implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat, Mentor CPG 322 375cc, delvis under muskeln.

Samma kvinna som ovan före bröstförstoring med implantat.

Samma kvinna som ovan efter bröstförstoring med anatomiska implantat, Mentor CPG 322 375cc, delvis under muskeln.

Kvinna före implantat.

Kvinna efter implantat

Kvinna före implantat.

Kvinna efter implantat

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn. Samma som ovan.

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln. Samma som ovan.

Kvinna före implantat efter massiv viktnedgång.

Kvinna efter implantat efter massiv viktnedgång.

Kvinna före implantat efter massiv viktnedgång.

Kvinna efter implantat efter massiv viktnedgång.

Kvinna som gått med felplacerade koksaltsimplantat i flera år.

Kvinna efter bortoperation av felplacerade koksaltsimplantat. Nu med anatomiska implantat delvis under muskeln.

Kvinna före bröstförstoring med droppformade implantat CPG 333 380 cc

Kvinna efter bröstförstoring med droppformade implantat CPG 333 380 cc.

Kvinna före antomiska Mentor implantat, delvis under muskeln.

Kvinna efter antomiska Mentor implantat, delvis under muskeln. 6 år efter operationen och fått ett barn och ammat under denna tid.

Kvinna före runda implantat.

Kvinna efter implantat med runda proteser utanför muskeln. TSF 485cc.

Kvinna före bröstförstoring med anatomiska implantat.

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat under körteln, Natrelle LL 180cc.

Kvinna före små anatomiska implantat.

Kvinna efter små anatomiska implantat MF195 g.

Kvinna före droppformade implantat.

Kvinna efter förstoring med droppformade implantat 210 cc, bakom muskeln.

Kvinna innan bröstförstoring.

Kvinna efter bröstförstoring med anatomiska implantat.

Kvinna före bröstförstoring.

Kvinna efter bröstförstoring med subglandulära anatomiska implantat.

Kvinna före bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Kvinna före bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat CP4 323, 440 cc under muskeln.

Kvinna Före Bröstförstoring med runda implantat tsf 345

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda implantat tsf 345

Kvinna Före Bröstförstoring.166 cm 63 kg. Runda mentor 400 ml hög profil

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda mentor implantat 400 ml hög profil. 8 månader efter operation.

Kvinna Före Bröstförstoring.166 cm 63 kg. Runda mentor 400 ml hög profil

Kvinna Efter Bröstförstoring med runda mentor implantat 400 ml hög profil. 8 månader efter operation.

Kvinna fr sidan Före bröstförstorning under muskeln Anatomiska CPG 322 255cc

Kvinna Efter profil bröstförstorning under muskeln Anatomiska CPG 322 255cc

Kvinna 37 år fr sidan Före bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Kvinna 37 år fr sidan Efter bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Kvinna 37 år fr sidan Före bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Kvinna 37 år fr sidan Efter bröstförstoring anatomiska under muskeln CPG 322 330cc hö och 295cc vä

Kvinna 32 år framifrån Före bröstoperation CPG 330-280cc

Kvinna 32 år framifrån Efter bröstoperation CPG 330-280cc

Kvinna 26 år fr sida Före bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Kvinna 26 år fr sida Efter bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Kvinna 26 år framifrån Före bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Kvinna 26 år framifrån Efter bröstoperation ursprungligen lätt asymmetri korr Anatomiska under muskeln 310-290cc stor

Kvinna 25 år Före bröstförstoring med submuskulära anatomiska CPG312-255 stor

Kvinna 25 år Efter bröstförstoring med submuskulära anatomiska CPG312-255

Kvinna 28 år fr sidan Före bröstförstoring CPG332-305cc

Kvinna 28 år fr sidan Efter bröstförstoring CPG332-305cc

Kvinna 21 år fr sida före bröstförstoring CPG322-295cc

Kvinna 21 år fr sida efter bröstförstoring CPG322-295cc

Kvinna 34 år fr sidan före bröstförstoring CPG 235 cc

Kvinna 34 år fr sidan efter bröstförstoring CPG 235 cc

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Efter bröstförstoring implantat Mentor cpg 311-300

Före bröstförstoring med implantat. Tappat volym i brösten som ett resultat av mer träning och en viktnedgång med ca 6 kg. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Efter bröstförstoring med implantat. Mentor anatomiska 390cc delvis under muskeln. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Före bröstförstoring med implantat. Tappat volym i brösten som ett resultat av mer träning och en viktnedgång med ca 6 kg. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Efter bröstförstoring med implantat. Mentor anatomiska 390cc delvis under muskeln. Ville ha en naturlig, men relativt påtaglig bröstförstoring.

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före bröstförstoring med implantat. Patienten är 23 år gammal och tränar mycket. Hon har ej fått barn ännu.

Efter bröstförstoring med implantat Motiva Ergonomix Full 355cc som är placerade under muskeln (dual plane 2).

Före bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Efter bröstförstoring CPG 332 395cc hö och 350cc vä. Anatomiska implantat.

Bröstförstoring utan protes

Kvinna 49 år före bröstförstoring med fettransplantation från buk, flanker och lår.

Kvinna 49 år efter bröstförstoring med kroppsegetfett.

Kvinna 49 år före bröstförstoring med fettransplantation från buk, flanker och lår.

Kvinna 49 år efter bröstförstoring med kroppsegetfett.

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Före fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Kvinna 40 år Efter fettransplantation Bröstförstoring utan implantat.

Bröstlyft med förstoring

Kvinna före bröstförstoring med implantat och lyft.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat och lyft.

Kvinna före bröstförstoring med implantat och lyft.

Kvinna efter bröstförstoring med implantat och lyft.

Kvinna med asymmetri och häng före kombinerat bröstlyft och bröstförstoring med implantat.

Kvinna efter kombinerat bröstlyft och bröstförstoring med implantat.

Kvinna 39 år Före Bröstlyft med implantat, inlades submuskulart, (under muskeln) dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc.

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, inlades submuskulart, (under muskeln) dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc.

Kvinna Före dubbelingrepp, Bröstlyft med protes samtidigt en armplastik. Överskottshud efter viktnedgång.

Kvinna Efter dubbelingrepp, Bröstlyft med protes samtidigt en armplastik. 375cc Mentor proteser.

Kvinna Före Bröstlyft med liten protes.

Kvinna Efter Bröstlyft med liten protes.

Kvinna Före Bröstlyft med liten protes.

Kvinna Efter Bröstlyft med liten protes.

Kvinna 39 år före Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Kvinna 39 år före Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Kvinna 39 år Efter Bröstlyft med implantat, Inlades submuskulärt (under muskeln), dual plane 3. Proteser, Mentor moderat plus 225cc

Kvinna 33 år före bröstlyft & förstoring 400 ml samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 33 år efter bröstlyft & förstoring 400 ml samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 38 år före bröstlyft & förstoring 315 ml cpg321 samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 38 år efter bröstlyft & förstoring 315 ml cpg321 samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 45 år före bröstlyft & förstoring 225 ml samt vårtgårdsförminskning

Kvinna 45 år efter bröstlyft & förstoring 225 ml samt vårtgårdsförminskning

Bukplastik & Fettsugning

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker. Slutkontroll, pat mkt känner nu styrka och stabilitet i magen, känner att hon har en stoltare hållning.

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Före bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Efter bukplastik, med rectusdiastas, försvagad bukvägg, navelbråck. Plicceirng av rectusdiastas. bukplastik, lipo flanker.

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Kvinna före bukplastik med ärr efter naveln.

Kvinna efter bukplastik med ärr efter naveln.

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Man före bukplastik. Överskottshud efter viktnedgång från 89 till 62kg.

Man efter bukplastik endast hudborttagning och nytt hål för naveln. Ingen fettsugning. Lågt ärr som döljs under kalsonger eller badbyxor.

Kvinna före bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Kvinna efter bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Kvinna före bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Kvinna efter bukplastik, reducering av överskottshud på magen, som uppstått efter en massiv viktnedgång på 54 kg.

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Kvinna före kombinationsingrepp av buk och bröst. Önskade återställa sin kropp. Har tidigare gjort en överviktsoperation samt fött två barn.

Kvinna efter kombinationsingrepp med bukplastik, fettsugning love-handles samt bröstförstoring med runda Mentor 500 cc under muskeln.

Kvinna före stor bukplastik samt fettsugning och lagning av rektus diastas.

Kvinna efter stor bukplastik samt fettsugning av flanker/buk totalt 1300 gram. Lagning av rektus diastas.

Kvinna före stor bukplastik samt fettsugning och lagning av rektus diastas.

Kvinna efter stor bukplastik samt fettsugning av flanker/buk totalt 1300 gram. Lagning av rektus diastas.

Kvinna före bukplastik med fettsugning.

Kvinna efter hel bukplastik med fettsuging flanker. Resektatvikt 2200g och fettugning 900ml rent fett.

Kvinna före bukplastik med fettsugning.

Kvinna efter hel bukplastik med fettsuging flanker. Resektatvikt 2200g och fettugning 900ml rent fett.

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Kvinna efter bukplastik och fettsugning.

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Kvinna efter bukplastik och fettsugning. 800ml rent fett vid fettsugningen och totalt 1200g hud och fett borttaget.

Kvinna före bukplastik och fettsugning.

Kvinna efter bukplastik och fettsugning. 800ml rent fett vid fettsugningen och totalt 1200g hud och fett borttaget.

Kvinna före bukplastik.

Kvinna efter bukplastik.

Kvinna före bukplastik efter massiv viktnedgång på 73 kg, Gastric bypass opererad.

Kvinna efter bukplastik efter massiv viktnedgång på 73 kg, Gastric bypass opererad.

Kvinna med blindtarmsärr före bukplastik med fettsugning ut på sidorna.

Kvinna efter bukplastik med fettsugning ut på sidorna.

Kvinna före bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Kvinna efter bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Kvinna före bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Kvinna efter bukplastik med pliccering av muskelfascia pga putmage.

Kvinna före bukplastik med magmuskler som glidit isär.

Kvinna efter bukplastik ingen lipo/ fettsugning men åtgärdat en rectusdiastas dvs sytt ihop bukmuskler.

Kvinna 30 år före hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Kvinna 30 år efter hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Kvinna 30 år före hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Kvinna 30 år efter hel bukplastik med lipo fettsugning lateralt.

Kvinna 41 år före bukplastik utan lipo fettsugning.

Kvinna 41 år efter bukplastik utan lipo fettsugning.

Kvinna 60 år före bukplastik.

Kvinna 60 år efter bukplastik.

Kvinna 60 år före bukplastik.

Kvinna 60 år efter bukplastik.

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 39 år före Bukplastik inkl. lipo fettsugning i samma seans.

Kvinna 39 år efter bukplastik inkl. lipo fettsugning i samma seans.

Före bukplastik. Patienten är 39 år gammal 166 cm 59 kg. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär) efter tvillinggraviditet. Tränade mycket mage men fick ingen effekt. Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker.

Efter bukplastik. Mkt uttalad muskeldiastas (bukmuskler som glidit isär). Operation stor bukplastik samt fettsugning flanker. Bukmuskler i medellinjen noga ihopsydda hela vägen från blygdbenet upp mot plasten där revbensbågarna möts. Fint ärr som sitter lågt.

Fettsugning

Kvinna Före fettsugning/ lipo av utsidan av låren.

Kvinna Efter fettsugning/ lipo av utsidan av låren.

Kvinna Före fettsugning/ lipo av utsida lår.

Kvinna Efter fettsugning/ lipo av utsida lår.

Kvinna 30 år efter graviditet. Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, Ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. 57 kg, 155 cm, Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år efter graviditet. 57 kg, 155 cm, Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år 57 kg, 155 cm, Före bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Kvinna 30 år 57 kg, 155 cm, Efter bukplastik, fettsugning 250 ml per sida, ihopsydda magmuskler.

Kvinna 39 år Före Bukplastik ink lipo fettsugning i samma seans.

Kvinna 39 år Efter Bukplastik ink lipo fettsugning i samma seans.

Kvinna Före lipo/fettsugning av buk 800 ml.

Kvinna Efter lipo/fettsugning av buk 800 ml.

Kvinna 46 år Före fettsugning sidor och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen

Kvinna 46 år Efter fettsugning sidor och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen

Kvinna 46 år Före fettsugning sida,buk och insida lår. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Kvinna 46 år Efter fettsugning sida,buk och insida lår. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Kvinna 46 år Före fettsugning sida och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Kvinna 46 år Efter fettsugning sida och buk. Minibukplastik med kort ärr vid troslinjen.

Kvinna 46 år Före fettsugning sidorna samt insida lår. Ingreppet skapar en ny midja på patienten.

Kvinna 46 år Efter fettsugning sidorna samt insida lår. Ingreppet skapar en ny midja på patienten.

Gynekomasti

Man 21 år före gynekomasti.

Man 21 år efter gynekomasti. Mycket små ärr på sidan efter ingreppet.

Man 21 år före gynekomasti. Vid oönskad tillväxt kan man utföra en bröstförminskning även på män.

Man 21 år efter gynekomasti.

Man 21 år före gynekomasti. Vid oönskad tillväxt kan man utföra en bröstförminskning även på män.

Man 21 år efter gynekomasti.

Man före liten gynekomasti.

Man efter liten gynekomasti.

Man före gynekomasti.

Man efter gynekomasti, BodyJet, 4 dl / sida. Bilden är från 10 månader efter ingreppet.

Hudförminskning

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, före hudförminskning och hudreduktion armar.

Kvinna 34 år, efter viktminskning på 80 kg, 9 dagar efter hudförminskning och hudreduktion armar.

Injektionsbehandling

Före injektionsbehandling läppar

Efter injektionsbehandling med 1 ml Restylane Kysse

Före injektionsbehandling med Belkyra under hakan.

Efter två genomförda behandlingar med Belkyra mot s.k. dubbelhaka. Bilden är tagen 6 veckor efter avslutad behandling.

Före injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor och läppar.

Efter injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor och läppar.

Före injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Efter injektionsbehandling med Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Före injektionsbehandling med botox för kråksparkar runt ögonen.

Efter injektionsbehandling med botox för kråksparkar runt ögonen.

Före injektionsbehandling med botox i pannan och glabella/ argrynkan.

Före injektionsbehandling med botox i pannan och glabella/ argrynkan.

Före kur med Skinboosters och behandling med botox i panna

Efter kur med Skinboosters och behandling med botox i panna

Före kur med Skinboosters och behandling med botox i argrynka

Efter kur med Skinboosters och behandling med botox i argrynka.

Före behandling med Skinboosters x 3 och behandling med botox i panna

Efter behandling med Skinboosters x 3 och behandling med botox i panna

Före Injektionsbehandlingar med Restylane fillers för att vitalisera och återfukta ansikte

Efter Injektionsbehandlingar med Restylane fillers för att vitalisera och återfukta ansikte

Läppar före fillers

Läppar efter behandling med fillers

Mungipor och läppar före fillers

Mungipor och läppar efter behandling med fillers

Före Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Efter Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Före Injektionsbehandling Restylane fillers läppar ( 1 ml), mungipor samt näslinjer.

Efter Injektionsbehandling Restylane fillers läppar 1 ml, mungipor samt näslinjer.

Injektionsbehandling Fullface

Före injektionsbehandling med botox i pannan, glabella/ argrynkan samt för kråksparkar runt ögonen. Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Efter injektionsbehandling med botox i pannan, glabella/ argrynkan samt för kråksparkar runt ögonen. Restylane fillers i kinder, mungipor, marionettlinjer, läppar och nasolabiala veck.

Före Injektionsbehandling av kinder & överläpp för att fylla ut tunna fina linjer på kinder, överläpp och fuktbooster (tillföra fukt) i ansiktet. IPL ljusbehandling av pigmenteringar för att reducera mörka fläckar(pigmenteringar) på kind & överläpp.

Efter Injektionsbehandling Fullface; Restylane Vital /Skinbooster 1 kur kinder & överläpp för att fylla ut tunna fina linjer på kinder, överläpp och för fuktbooster (tillföra fukt) i ansiktet. IPL ljusbehandling av pigmenteringar för att reducera mörka fläckar(pigmenteringar) på kind & överläpp.

Före Injektionsbehandling för att fylla ut svacka under ögonen samt injicera kinderna för att få ett litet ungdomligare lyft och minska på gravitation av kind/käklinje. Samt injektionsbehandling i läpparna för att tillföra fukt, mjukhet och en liten volymökning i över- & underläpp.

Efter Injektionsbehandling Fullface; 1 ml Restylane Perlane under ögonen för tear trough, fylla ut svacka under ögonen. 2 ml Restylane Perlane per kind för att få ett litet ungdomligare lyft och minska på gravitation av kind/käklinje. 1 ml Restylane Lip Refresh i läpparna. För att tillföra fukt, mjukhet och en liten volymökning i över- & underläpp.

Före Injektionsbehandling för argrynka/panna, sura mungipor, kråksparkar och haka.

Efter Injektionsbehandling Fullface framifrån; Azzalure-Botulinum behandling för argrynka/panna, sura mungipor, kråksparkar och indrag av haka.

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Före Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Efter Injektionsbehandling fullface med Restylane Skinboosters som ger fukt och lyster och motverkar fina linjer. Fillers för att tillföra volym och botox mot argrynka.

Näsplastik

Kvinna 21 år. Före näsplastik för en smalare och rakare form. Framifrån.

Kvinna 21 år. Efter näsplastik för en smalare och rakare form. Framifrån.

Kvinna 21 år. Före näsplastik för en smalare och rakare form. Snett från sidan.

Kvinna 21 år. Efter näsplastik för en smalare och rakare form. Snett från sidan.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Kvinna 28 år Före Näsplastik.

Kvinna 28 år Efter Näsplastik.

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Kvinna 23 år Före Näsplastik Knöl på näsrygg.

Kvinna 23 år Efter Näsplastik. Knöl på näsrygg.

Kvinna före öppen näsplastik.

Kvinna efter öppen näsplastik.

Kvinna före näsplastik.

Kvinna efter näsplastik.

Kvinna före näsplastik.

Kvinna efter näsplastik.

Kvinna före näsplastik.

Kvinna efter näsplastik.

Samma kvinna som ovan före näsplastik.

Samma kvinna som ovan efter öppen näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna Före Näsplastik.

Kvinna Efter Näsplastik.

Kvinna före näsplastik.

Kvinna efter öppen näsplastik.

Före total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Efter total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Före total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Efter total näsplastik, inklusive sänkt tipp, korrigering av näsvingar samt reducering av knöl på näsroten.

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före näsplastik. 30-årig kvinna som rent kosmetiskt var missnöjd ffa med profilen och en hump (knöl på näsryggen). Därutöver aningsproblem och nästäppa pga sned nässkiljevägg (septum).

Efter näsplastik. Operation med öppen näsplastik, tippsnävning, reduktion av hump, försiktig höjning av tippen, smalning av näsroten och upprätning av nässkiljevägg. Pat mkt nöjd både med det kosmetiska resultatet och med att andningen förbättrats.

Före näsplastik.

Efter näsplastik.

Före näsplastik.

Efter näsplastik

Före näsplastik.

Efter näsplastik.

Ögonlocksplastik

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Man 59 år Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Före Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man 59 år Efter Undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre och under Ögonlocksplastik

Kvinna Efter övre och under Ögonlocksplastik

Kvinna 58 år Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna 58 år Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast.

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Kvinna före övre och nedre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter övre och nedre ögonlocksplastik. Nedre ögonlock upplyft med hjälp av mellanansiktets hud samt fettpåseplastik.

Kvinna före övre och undre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre och undre ögonlocksplastik.

Kvinna före undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna efter undre ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man före nedre ögonlocksplastik.

Man efter nedre ögonlocksplastik.

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik. Borttagen hud, 19 mm på övre och 10 mm på undre.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Man Före övre Ögonlocksplastik.

Man Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik

Man Före övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man Efter övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man Före övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Man Efter övre och undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock. Samma som ovan.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. 2,2 cm borttaget som bredast. Samma som ovan. Inga synliga ärr på ögonlocken efter.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. En betydligt piggare blick och man ser mer av ögat än tidigare.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock med lös hud över ögat.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik 18 mm borttaget som bredast.

Kvinna före övre ögonlocksplastik.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Tunga ögonlock.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna före övre ögonlocksplastik. Samma som ovan med markering för snitt.

Kvinna efter övre ögonlocksplastik. Samma som ovan.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna före nedre ögonlocksplastik.

Kvinna efter nedre ögonlockplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Efter undre Ögonlocksplastik med fettpåseplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Före övre och undre Ögonlocksplastik.

Kvinna Efter övre och undre Ögonlocksplastik.

Öronplastik

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Före öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Efter öronplastik, teknik enligt Nordzell.

Kvinna från sidan före plastikoperation av utstående öron.

Kvinna från sidan efter plastikoperation av utstående öron.

Samma kvinna som ovan före plastikoperation av utstående öron.

Samma kvinna som ovan efter plastikoperation av utstående öron.

Före plastikoperation av utstående öra. Endast en sida var utstående.

Efter plastikoperation av ena öra. Ett litet ärr bakom örat i vecket, inga andra tecken på att det ena örat tidigare var utstående.

Före Öronplastik, markerat område för förminskning av öronsnibb.

Efter Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Före Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Efter Öronplastik förminskning av öronsnibb.

Flicka 13 år Före Öronplastik operation av utstående öron.

Flicka 13 år Efter Öronplastik operation av utstående öron.

Flicka 13 år Före Öronplastik operation av utstående öron.

Flicka 13 år Efter Öronplastik operation av utstående öron.

Boka