Anestesiläkare

Dr. Stefan Mogensen

Dr. Stefan Mogensen är legitimerad läkare sedan 2008 och specialist i anestesi.

Dr. Pia Fernberg

Pia är Anestesiläkare på Art Clinic Stockholm

Dr. Bertil Andersson

Bertil är Chefläkare för hela koncernen samt verksam som Narkosläkare.

Dr. Tina G Sidahl

Utbildningar


2001 Specialistkompetens i Anestesi och Intensivvård
1999 Norsk Läkarlegitimation
1994 Läkarlegitimation
1992 Läkarexamen

Dr. Anders Malmberg

Anders har sedan 2016 varit anställd på Art Clinic Jönköping

2016 -  nu       Överläkare anestesi, Art Clinic Jönköping

2017 - 2020    Chefläkare, Art Clinic AB

Behandlingar

Gunilla Windh

Gunilla Windh är legitimerad sjuksköterska och vidareutbildad till operationssjuksköterska 1990.
Certifierad injektionssjuksköterska av Estetiska rådet 2015

Chefläkare

Dr. Bertil Andersson

Bertil är Chefläkare för hela koncernen samt verksam som Narkosläkare.

Fysioterapi

Leg. Fysioterapeut Paula Tunås

Paula Tunås är legitimerad fysioterapeut sedan 2006 med examen från Luleå Tekniska Universitet i Boden. 2011 tog hon en master i Idrottsmedicin från Norges Idrottshögskola (NHI). Paula är specialiserad inom ortopedi och idrottsmedicin.

Leg. Fysioterapeut Helene Kronberg

Helene Kronberg blev legitimerad fysioterapeut 1991 vid Vårdhögskolan i Göteborg och har sedan dess arbetat på en rad olika kliniker och vårdcentraler.

Leg. Fysioterapeut Lisa Forsberg

Ortopedi

Dr. Erik Jense

Dr. Erik Jense tog sin läkarexamen från Lunds Universitet 2010 och är idag specialistläkare i ortopedi.

Dr. Andreas Kogler

Huvudsakligen subspecialiserad inom höft- och knäproteskirurgi samt höftrevisionskirurgi.

Dr. Mikael Sansone

 Överläkare och docent, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Mikael Sansone är överläkare och docent inom idrottsortopedi med fokus på korsbandskirurgi och höftartroskopi. Mikael är ansvarig för knä och höftartroskopier på artroteamet på Sahl

Dr. Gustav Kalin

Specialistläkare Ortopedi, Art Clinic Göteborg

Dr. Magnus Allard

Magnus är Specialistläkare på Art Clinic Mölndal, främst inom axelproteskirurgin   

Dr. Thom Keiller

Specialist i ortopedi, arbetar främst med höft & knäproteser på Art Clinic

Dr. Fredrik Nielsen

Dr Fredrik Nielsen, specialistläkare ortopedi. Överläkare på ortopedkliniken i Varberg.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Mats Jolesjö

Främst verksam inom höft och knäplastik kirurgi

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmänortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Plastikkirurgi

Dr. Layth Gurgia

Dr. Layth Gurgia tog sin läkarexamen i Irak 1996 och fick svensk läkarlegitimation 2003. Sedan 2013 är han specialist inom plastikkirurgi. 

Dr. Per Hedén

Dr. Martin Haugen

Dr. Martin Haugen kommer senast från en tjänst som Överläkare på Plastikkirurgiska avdelningen på Bærum Sykehus utanför Oslo i Norge.

Dr. Virginia Gonzalez

Dr. Virginia Gonzalez är legitimerad läkare och specialist i Plastikkirurgi sedan 2019 med en bred utbildning från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dr. Gonzalez började på Art Clinic 2022 och arbetar på Västerås och Uppsala kliniken.

Dr. Gie Vandehult

Dr. Vandehult är specialist i Plastikkirurgi

Dr. Martin Halle

Dr. Martin Halle är verksam på Art Clinic sedan 2021 och arbetar även som Docent och Överläkare på ett av Stockholms Universitetssjukhus

Dr. Birgit Stark

Dr. Birgit Stark disputerade vid Karolinska 1999 och har sedan 2007 en docentur i plastikkirurgi. Hennes huvudområden är ansiktskirurgi, bröstkirurgi och bukväggsrekonstruktioner där hon även bedriver forskning, utveckling och undervisning.

Dr. Peter Zachrisson

Dr. Peter Zachrisson är medicinskt ansvarig läkare på Art Clinic i Göteborg. Peter arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic.

Dr. Per Windh

Dr Per Windh är specialistläkare i plastikkirurgi och arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic.
Per är även styrelseledamot i Art Clinics styrelse.

Dr. Lennart Bartholdson – Medicinsk Grundare Art Clinic


Dr. Lennart Bartholdson har varit med sedan starten 1999 av Art Clinic och en av företagets grundpelare. Dr. Bartholdson är ej längre verksam som läkare men finns med som mentor och som ett stort stöd i vår verksamhet.

Dr. Karl Bremer

Dr. Karl Bremer arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic, med tjänstgöring på våra kliniker i Göteborg och i Jönköping.

Dr. Mattias Lidén

Mattias har en bred kompetens inom plastikkirurgi. Han har under ca 10 års tid ansvarat för och utvecklat det mikrokirurgiska teamet på Sahlgrenska.

Dr. Malin Hakelius

Malin Hakelius gick läkarutbildningen i Uppsala och gjorde sin allmänkirurgiska utbildning till största delen i Hälsingland, men även i Uppsala. År 2000 blev hon färdig specialist i plastikkirurgi.

Dr. Anders Liss

Dr. Anders Liss arbetar vid Art Clinic i Uppsala. Han har en bred erfarenhet av rekonstruktiv och kosmetisk plastikkirurgi.

Dr. Janne Ohlsén

Dr. Ohlsén utför sedvanlig estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och har specialintresse inom näs- och bröstkirurgi samt kroppsformande operationer efter stor viktnedgång så som bukplastiker och fettsugningar.

Dr. Mats von Wachenfeldt

Mats von Wachenfeldt har en lång och gedigen erfarenhet inom både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi med särskilt intresseområde inom ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt bukplastiker.

Ryggkirurgi

Dr. Kardo Raouf

Kardo är specialist i ortopedi och arbetar som ryggkirurg på Art Clinic.

Dr. Jaroslav Stempel

Jaroslav är specialist inom ortopedi/ryggkirurgi, opererar främst ländryggar.

Dr. Christian Brandt

Christian är specialist i ortopedi och arbetar som ryggkirurg

Dr. Peter Ahlinder

Överläkare i ryggkirurgi sedan 2001 med gedigen erfarenhet inom alla typer av ryggkirurgi

Dr. Magnus Hägge

Han har som neurokirurg ett särskilt intresse för spinalkirurgi/ryggkirurgi och har stor erfarenhet av traumakirurgi, tumörkirurgi och degenerativ kirurgi, framför allt i halsryggen.

Dr. Jeremy Wyon

Dr. Jeremy Wyon har genomgått sin läkarutbildning vid Lunds Universitet och sin specialistutbildning i Ortopedi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Katrin Rabiei

Katrin är specialist inom Neurokirurgi sedan 2015.