Steloperation i ländryggen

Boka konsultation

Ryggkirurgi > Kirurgiska ingrepp > Steloperation i ländryggen

Varför operation?

En steloperation kan behövas om du har långvarig rörelseframkallad smärta, kotförskjutning, kotfraktur eller om man behöver stabilisera ländryggen i samband med annat ingrepp i ryggen. Syftet med operationen är att förhindra rörelse mellan två eller flera kotor, oftast genom att sätta in skruvar och stag.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation. Försök vara så aktiv som möjligt fram till operationen för att underlätta rehabiliteringen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Efter operation

Vanligtvis får du åka hem dagen efter operation. Inläkningen tar ca 3-6 månader men redan efter 4-6 veckor kan du successivt återgå till dina normala aktiviteter. De första 6 månaderna ska du undvika hopp, löpning, ridning och liknande stötande aktiviteter, samt riktigt tung belastning och tunga lyft. Undvik maximalt rörelseuttag i flexion och rotation. Vi avråder från bilkörning under inläkningen tills att du upplever en stabil förbättring avseende dina tidigare symtom. Det är viktigt att gå dagliga promenader, hellre flera korta än en lång. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Fysioterapi

På vårdavdelningen träffar du fysioterapeuten som informerar om aktivitet och restriktioner som gäller för just dig efter operationen. Du får en genomgång av träningsprogrammet som ska göras dagligen till och med ditt uppföljningsmöte med primärvården. Du tar själv kontakt med den fysioterapeut som du vill gå till samt bokar en tid för uppföljning efter 4-6 veckor.

Resultat

Operationen förhindrar rörelse mellan kotorna vilket minskar risken för
plötslig och kraftig ryggsmärta. Det kan ta tid innan du upplever en tydlig förbättring avseende värk och smärta. Om du har haft symtom i benen före operationen är det vanligt att dessa besvär kvarstår i varierande grad, framförallt de första veckorna eftersom det tar tid för en nerv att läka och återhämta sig. Det kan ta flera månader innan slutresultatet kan utvärderas. Förmågan till framåtböjning i ryggen kan bli något begränsad efter steloperationen. Resultatet varierar från person till person och beror på hur många nivåer som opereras. Vid steloperation av en nivå (två kotor) brukar någon ökad rörelseinskränkning inte kännas av.

 
Boka konsultation

Våra kliniker