En näsplastik utförs i narkos eller, i undantagsfall, i lokalbedövning.

En näsplastik kan utföras på flera olika sätt men ingreppet utförs oftast och huvudsakligen innanför näsborrarna för att undvika synliga ärr.

Skall till exempel en klumpig näsa korrigeras så innebär det att man frilägger brosken och reducerar dess storlek. Ingrepp i bennäsan görs när en rakare och smalare näsa önskas. Inifrån näsan mejslas eller raspas det bort en del ben från näsryggen så att den blir lägre. Näsbenen mejslas försiktigt loss och formas till.

En näsplastik tar cirka trettio minuter till två och en halv timme beroende på operationens omfång.

Mer information

 • Efter en näsplastik (näsoperation)

  Efter näsoperationen får du bära ett förband i form av gips eller plastförband. Detta byts ofta efter en vecka, och avlägnsas sen efter ytterligare en vecka, så den totala tiden med förband över näsan är ca. två veckor.

  De flesta av våra patienter kan gå hem samma dag, efter några timmars vila. Precis som vid de flesta operationer så får du blåmärken och svullnad efter en näsplastik. Även mindre smärta samt en tryckande känsla kan förekomma efter ingreppet, men detta försvinner efter några dagar. För att minimera smärtan efter operationen lägger din kirurg lokalbedövning under ingreppet, även på patienter som opereras i narkos.

  Eventuella blåmärken och mycket av svullnaden är som regel borta efter två veckor. En viss svullnad kvarstår dock en längre tid och det dröjer ganska länge innan huden helt format sig och dragit ihop sig över de underliggande strukturernas form. Även om en klar och positiv effekt oftast syns redan efter ett par veckor, så fortsätter resultatet att utvecklas i positiv riktning under en längre tid. Slutvärdering av din näsplastik görs först nio till tolv månader efter operationen.

 • Lång erfarenhet av näsplastikoperationer

  Inför en näsplastik träffar du i regel din plastikkirurg vid ett extra andra (kostnadsfritt) mottagningsbesök innan operationen sker. Detta för att säkerställa att all information angående mål med operationen gått fram från patient till läkare och vice versa.

 • Konsultation

  Inför varje ingrepp hos oss på Art Clinic genomgår man en konsultation för att ta reda på vad som passar dig och dina förutsättningar bäst.

 • Operation

  Här kan vi erbjuda den säkrast tänkbara miljön för alla tänkbara ingrepp. Du opereras i operationssalar med sjukhusstandard som innehar den senaste medicintekniska utrustningen och sterilhanteringen med assistans dygnet runt på uppvak & vårdavdelning.

 • Anestesi/Narkos

  På Art Clinic har varje klinik och operationssal en egen Anestesi-läkare för våra patienters trygghet. Vår narkospersonal finns med dig från incheckning på operationsdagen till uppvak & vårdavdelning.

 • Återhämtning

  De första dagarna efter operation behöver man få vila hemma, vi finns med dig via ett direktnummer om du skulle ha några funderingar. När du lämnar kliniken får du tips och råd om hur du bäst återhämtar dig och successivt kan återgå till vardagen.

 • Eftervård

  Vi erbjuder kostnadsfria återbesök. Många patienter bokar in en konsultation vartannat år efter operation.

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Mats von Wachenfeldt

Mats von Wachenfeldt har en lång och gedigen erfarenhet inom både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi med särskilt intresseområde inom ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt bukplastiker.

Dr. Janne Ohlsén

Dr. Ohlsén utför sedvanlig estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och har specialintresse inom näs- och bröstkirurgi samt kroppsformande operationer efter stor viktnedgång så som bukplastiker och fettsugningar.

Dr. Aili Low

Dr. Aili Low arbetar med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt allmänkirurgi på Art Clinic Uppsala.

Dr. Anders Liss

Dr. Anders Liss arbetar vid Art Clinic i Uppsala. Han har en bred erfarenhet av rekonstruktiv och kosmetisk plastikkirurgi.

Privat: Dr. Emma Hansson

Dr Emma Hansson tog sin Läkarexamen år 2007 och blev Specialist i plastikkirurgi år 2014.

Dr. Malin Hakelius

Malin Hakelius gick läkarutbildningen i Uppsala och gjorde sin allmänkirurgiska utbildning till största delen i Hälsingland, men även i Uppsala. År 2000 blev hon färdig specialist i plastikkirurgi.

Dr. Mattias Lidén

Mattias har en bred kompetens inom plastikkirurgi. Han har i ca 10 års tid ansvarat, lett och utvecklat det mikrokirurgiska teamet på Sahlgrenska.

Dr. Karl Bremer

Dr. Karl Bremer arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic, med tjänstgöring på våra kliniker i Göteborg och i Jönköping.

Privat: Dr. Lennart Bartholdson

Utbildningar


1981 Medicine doktorsexamen, SU/Sahlgrenska
1967-77 Plastikkirurgiska Kliniken, SU/Sahlgrenska
1963-67 Amanuenstjänstgöring, patologiska institutionen, SU/Sahlgrenska

Dr. Per Erik Sahlin

Dr. Pelle Sahlin är en mycket erfaren plastikkirurg med bakgrund i den offentliga vården på Sahlgrenska Sjukhuset och Karolinska Sjukhuset. Han har idag mer än 28 års erfarenhet från både den rekonstruktiva och estetiska plastikkirurgin.

Dr. Per Windh

Per gick sin grundutbildning på medicinska fakulteten i Göteborg och efter avlagd läkarexamen flyttade han till Sjukhuset i Varberg för allmäntjänstgöring fram till legitimation.

Dr. Peter Zachrisson

Dr. Peter Zachrisson är medicinskt ansvarig läkare på Art Clinic i Göteborg. Peter arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic.

Dr. Hans Vintertun

Hans Vintertun är överläkare i plastikkirurgi och medicine doktor.
Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad.

Dr. Rojda Gümüscü

Dr. Rojda Gümüscü har en mycket bred kirurgisk erfarenhet och är dubbelspecialist i Plastikkirurgi samt Allmänkirurgi.