Relaterade ingrepp

Mer information

 • Symptom vid Lipödem

  Ofta debuterar sjukdomen hos kvinnor i samband med ”hormonstormar”. Första symtomen kan ses vid pubertet. Ett symtom kan vara att man märker att man plötsligt samlar på sig fett över t.ex. vaderna och man har svårt att komma i stövlar etc. Andra debuterar efter en graviditet. Först när man samlat på sig tydligare mängder fett brukar man fundera på diagnosen. Typiska symtom är tyngdkänsla i ben eller armar. Smärta i fettet hör till bilden. Ofta är man öm redan vid lättare tryck mot huden/fettväven. Många patienter besväras av att de lätt får blåmärken. Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns många tydliga tecken som skiljer lipödem från frisk fettvävnad. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig såtillvida att lipödem är symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor. Vid ett lymfödem har man en ökad mängd lymfvätska i vävnaden. Många patienter med lipödem lider väldigt av sin sjukdom och har funktionella problem i vardagen p.g.a. av sjukdomen. Med fettsugning lindrar man besvären då man reducerar mängden fettceller. De allra flesta patienter känner en ökad livskvalitet efter operationen.

 • Behandling av Lipödem på Art Clinic

  Art Clinic är idag en av Sveriges största privata kliniker inom estetisk plastikkirurgi och en av de kliniker som utför flest fettsugningar i landet och där inräknar vi även Lipödem-patienter. Våra plastikkirurger har en gedigen erfarenhet inom sitt specialistområde och utformar din behandling efter dina individuella förutsättningar. I dagsläget erbjuds dock lipödembehandling med fettsugning endast på Art Clinic i Uppsala.

 • Inför en fettsugning

  Fettsugning av lipödem är en behandling som ska planeras noga. Först ska man ha kommit igång med viktkontroll och helst även en viktreduktion. Det är även av största vikt att man har en fungerande kompression och vi rekommenderar även att man som patient har tillgång till sjukgymnast eller lymfterapeut som kan hjälpa till under och efter behandlingen. Den extremitet som ska opereras ska mätas för att kunna dokumentera volymsförändringen. Vi kan då också planera kompressionsplagg som ska bäras efter operationen. Målsättningen med en fettsugning är ffa att lindra smärta och tyngdkänslan i ben/arm. Samtidigt förbättras kroppens proportioner. Viktuppgång efter en operation försämrar resultatet.

 • Metoder som används vid fettsugning

  Fettsugning har utvecklats sedan slutet av 1970-talet. Idag finns tekniker för att värma och delvis smälta fett, tekniker för att frysa fett och traditionella tekniker där man varken värmer eller kyler. De senare teknikerna är traditionell fettsugning med en kanyl som skördar fett, Någon form av mekanisk hjälp och slutligen att fett delvis lossas genom att man sprutar in vätska med högt tryck(BodyJet). Värmning görs genom laserljus eller direkt värme. Dessa tekniker kan ge ett fint resultat med bättre hudåtstramning. Kortsiktigt upplevs resultaten som fördelaktiga. Dessvärre skadar man vävnaden och lämnar en permanent ärrbildning. Lymfbanor skadas och denna ärrbildning är svår att korrigera utan omfattande kirurgi. Behöver man göra en korrektion eller ny fettsugning efter viktuppgång eller recidiv av lipödem så är det svårt. Frysning av fett ger också ärrbildningar men i mindre omfattning. De traditionella tekniker är de som rekommenderas. Mindre ärrbildning och liten skada i vävnaden blir resultatet. Teknikerna är väldokumenterade md erfarenheter från fettsugning vid lymfödem.

 • Sövning eller lokalbedövning under operation?

  En fettsugning kan göras i lokalbedövning eller i full narkos. Lokalbedövning innebär att man smärtlindrar operationsområdet men att man samtidigt är vaken. En operation i narkos innebär att man är sövd under hela operationen. När man opererar lipödem är det stora områden som fettsugs. Narkos är rekommenderat då det går snabbare att operera och ger ett mer komplett resultat. Långa operationer ökar risker för komplikationer – bla proppbildning i blodkärl.

 • Konsultation
  Tillsammans går ni igenom möjligheter och fokusområden för att sedan skräddarsy operationen/behandlingar efter dig och dina förutsättningar.
 • Operation
  Här kan vi erbjuda den säkrast tänkbara miljön för alla tänkbara ingrepp. Du opereras i operationssalar med sjukhusstandard som innehar den senaste medicintekniska utrustningen och sterilhanteringen med assistans dygnet runt på uppvak & vårdavdelning.
 • Anestesi/Narkos
  På Art Clinic har varje klinik och operationssal en egen Anestesi-läkare för våra patienters trygghet. Vår narkospersonal finns med dig från incheckning på operationsdagen till uppvak & vårdavdelning.
 • Återhämtning
  De första dagarna efter operation behöver man få vila hemma, vi finns med dig via ett direktnummer om du skulle ha några funderingar. När du lämnar kliniken får du tips och råd om hur du bäst återhämtar dig och successivt kan återgå till vardagen.
 • Eftervård
  Vi erbjuder kostnadsfria återbesök. Många patienter bokar in en konsultation vartannat år efter operation.

Kvalitetsutveckling

Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister

Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Mats von Wachenfeldt

Mats von Wachenfeldt har en lång och gedigen erfarenhet inom både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi med särskilt intresseområde inom ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt bukplastiker.

Dr. Janne Ohlsén

Dr. Ohlsén utför sedvanlig estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och har specialintresse inom näs- och bröstkirurgi samt kroppsformande operationer efter stor viktnedgång så som bukplastiker och fettsugningar.

Dr. Aili Low

Dr. Aili Low arbetar med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt allmänkirurgi på Art Clinic Uppsala.

Dr. Anders Liss

Dr. Anders Liss arbetar vid Art Clinic i Uppsala. Han har en bred erfarenhet av rekonstruktiv och kosmetisk plastikkirurgi.

Dr. Emma Hansson

Dr Emma Hansson tog sin Läkarexamen år 2007 och blev Specialist i plastikkirurgi år 2014.

Dr. Malin Hakelius

Malin Hakelius gick läkarutbildningen i Uppsala och gjorde sin allmänkirurgiska utbildning till största delen i Hälsingland, men även i Uppsala. År 2000 blev hon färdig specialist i plastikkirurgi.

Dr. Mattias Lidén

Mattias har en bred kompetens inom plastikkirurgi. Han har i ca 10 års tid ansvarat, lett och utvecklat det mikrokirurgiska teamet på Sahlgrenska.

Dr. Karl Bremer

Dr. Karl Bremer arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic, med tjänstgöring på våra kliniker i Göteborg och i Jönköping.

Privat: Dr. Lennart Bartholdson

Utbildningar


1981 Medicine doktorsexamen, SU/Sahlgrenska
1967-77 Plastikkirurgiska Kliniken, SU/Sahlgrenska
1963-67 Amanuenstjänstgöring, patologiska institutionen, SU/Sahlgrenska

Dr. Per Erik Sahlin

Dr. Pelle Sahlin är en mycket erfaren plastikkirurg med bakgrund i den offentliga vården på Sahlgrenska Sjukhuset och Karolinska Sjukhuset. Han har idag mer än 28 års erfarenhet från både den rekonstruktiva och estetiska plastikkirurgin.

Dr. Per Windh

Per gick sin grundutbildning på medicinska fakulteten i Göteborg och efter avlagd läkarexamen flyttade han till Sjukhuset i Varberg för allmäntjänstgöring fram till legitimation.

Dr. Peter Zachrisson

Dr. Peter Zachrisson är medicinskt ansvarig läkare på Art Clinic i Göteborg. Peter arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic.

Dr. Hans Vintertun

Hans Vintertun är överläkare i plastikkirurgi och medicine doktor.
Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad.

Dr. Rojda Gümüscü

Dr. Rojda Gümüscü har en mycket bred kirurgisk erfarenhet och är dubbelspecialist i Plastikkirurgi samt Allmänkirurgi.

Dr. Birgit Stark

Dr. Birgit Stark disputerade vid Karolinska 1999 och har sedan 2007 en docentur i plastikkirurgi. Hennes huvudområden är ansiktskirurgi, bröstkirurgi och bukväggsrekonstruktioner där hon även bedriver forskning, utveckling och undervisning.

Frågor & Svar

 • Efter en fettsugning

  Fettsugning vid lipödem skiljer sig från fettsugning vid borttagande av mer vanliga fettdepåer. Fettsugningen är ofta mer omfattande i volym och djup. Många patienter har stora depåer och kommer att behöva fettsugas upprepade gånger. Man vill då maximera den fettsugna volymen. Vi planerar således att ta drygt 4 liter fett på gång. Många patienter insisterar på att man ska ta bort större volym men det innebär stora påfrestningar på kroppen. Givetvis gör en viktuppgång att resultatet efter en operation försämras. När din fettsugning är avslutad vilar du ut på ett av våra uppvakningsrum. Vi planerar att man stannar 1 natt på kliniken och sedan 2-3 nätter på hotell i närheten. Du har fått en stadig gördel som är till för att förhindra svullnad. Denna skall sitta på ca 3-7 dagar. Efter en vecka kommer man på återbesök. Sårkontroll och mätning görs liksom kontroll av kompressions strumpor. Kompressionsplaggen byts. Kompressionsplaggen ska bäras dygnet runt under 6 månader. Efter detta får man göra en individuell bedömning. Målet är att man ska ha uppnått en minskning av smärta, tyngdkänsla och att man fått en förbättrad och mer proportionerlig arm eller ben. I de fall man behöver gå vidare med fler fettsugningar så planeras dessa in efter ca 6 månader. Man ska inte göra fettsugningar oftare än var 6 månad. Risken med stora operationer är att man kan drabbas av proppbildningar i blodkärlen. Kompression efter en fettsugning är ett måste. Kompressionen är jobbig och i början smärtsam. Men det är just denna sammanpressning av vävnaden som pressar vätska ur det fettsugna området och ger förutsättningen för hudkrympning. Vi använder oftast rundstickade kompressionsplagg med medicinsk gradierad kompression. På ben kompressionsklass 2 och ibland 3. På armarna bestämmer mer volymen som ska tas bort om man måste ha en medicinsk gradierad kompression eller om ett mer traditionellt plagg kan användas. Fettsugning av lipödem är en omfattande behandling. Den är kostsam, framför allt om man måste genomgå flera fettsugningar. Man ska räkna med att vara sjukskriven ca 4 veckor efter en behandling. Fettsugning vid lipödem skiljer sig från en mer traditionell fettsugning av fettdepåer vid lår eller liknande. I dessa fall tar man endast bort just den volymen som besvärar och vi eftersträvar att det ska bli ett jämnt resultat. Vid lipödem vill man ofta ta bort mer av fettet och det uppstår lättare ojämnheter. Ojämnheter vi lipödemfettsugning korrigeras inte. Orsaken till smärta vid lipödem är okänd. Somliga menar att smärtan beror på nedsatt blodcirkulation. Andra menar att fettet i sig är påverkat och att fettsugningen tar bort sjukt fett. Framtiden får utvisa vilket som är rätt. Idag finns ingen indikation att undersöka med ultraljud för att lokalisera fettdepåer som orsak till smärta. Det går inte att förebygga lipödem genom fettsugning av frisk fettvävnad.

 • Behandling av Lipödem på Art Clinic

  Art Clinic är idag en av Sveriges största privata kliniker inom estetisk plastikkirurgi och en av de kliniker som utför flest fettsugningar i landet och där inräknar vi även Lipödem-patienter. Våra plastikkirurger har en gedigen erfarenhet inom sitt specialistområde och utformar din behandling efter dina individuella förutsättningar. I dagsläget erbjuds dock lipödembehandling med fettsugning endast på Art Clinic i Uppsala. Fettsugning av Lipödem – En dag hos plastikkirurgerna på Art Clinic i Uppsala.
Läs hela reportaget från LYMFAN, 2018 Läs mer om Lipödem på Svenska Ödemförbundets hemsida här. Varmt välkommen till oss på Art Clinic! Vill du veta mer om våra finansieringslösningar?

Sveriges nöjdaste kunder!

Vi är en av Sveriges ledande specialistkliniker med landets nöjdaste kunder. Med en nöjd kund index (NKI) på hela 9,79/10 känner vi en enorm stolthet över att kunna hjälpa våra patienter med högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

010 - 499 86 00