Bukplastik

Efter en viktnedgång eller en eller flera graviditeter kan huden på buken ibland ha svårt att dra sig samman och återställa det utseende den en gång hade.

Har du även ett större hudöverskott kan en bukplastik vara lösningen för dig. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att kombinera en fettsugning med en uppstramning av huden genom bukplastik, för att uppnå ett optimalt resultat.

Mer information

 • Liten eller stor bukplastik

  Bukplastik skiljs åt i begreppen ”liten” eller ”stor” bukplastik. Skillnaden består i om man tar sikte på att strama till huden nedanför naveln, eller om det också är önskvärt att strama till den övre delen ovanför magen. Våra kirurger bedömer din situation efter just dina individuella förutsättningar och önskemål.

  Fettdepåer på flanker och rygg kan också fettsugas samtidigt, och vi har en teknik så vi kan komma åt att fettsuga hela nedre ryggen i samband med en bukplastik. Det gör att midjan blir mer framträdande och man kan få en fin övergång mellan rygg och rumpa.

  Ibland har graviditeten gjort så att bukmusklerna gått isär, och i samband med bukplastik kan man dra ihop dessa genom att sy ihop bukmuskulaturen på mitten. Vissa besväras endast av detta, sk ”putmage”, vilket då kan åtgärdas genom att sy ihop bukmuskulaturen. Detta ger också en bättre bålstabilitet.

  På konsultationen bedömer plastkirurgen dig, och lyssnar på dina önskemål. Därefter är det alltid en individuell bedömning om vad som eventuellt behövs utföras.

 • Operationsförlopp

  En bukplastik utförs i narkos. Efter det att patienten är sövd så lägger man ett snitt nere vid blygdbenet från höft till höft. Det är viktigt att snittet läggs rätt så ärret kommer långt ner och kan täckas av underkläder etc. Huden stramas upp och överflödig hud avlägsnas, ofta måste man även flytta på naveln vid en stor bukplastik. Vanligtvis syr man också ihop bukmuskulaturen på mitten. Fettet trimmas så att det längst ner blir en fin övergång, samt trimning av fett runt nya naveln. Till sist sys såren ihop i flera lager.

  Ofta läggs en eller två dränageslangar in för att ta bort ev blod första timmarna efter operationen.

 • Efter din bukplastik

  Efter slutförandet av din bukplastik vilar du ut på en av klinikens uppvakningsrum, där våra sjuksköterskor tar hand om dig och serverar någonting att äta och dricka. Efter en bukplastik får du stanna kvar över natten och måste sedan vara i stillhet i ungefär en vecka efter ingreppet.

  Eventuella dränageslangar dras bort dagen efter operation.

  Första veckan kommer du inte kunna stå helt rak, utan vara lite framåtböjd. I sängen skall du skall ha fler kuddar under ryggen och någon under knäna så att magen avlastas, detta gäller framförallt första veckan efter operation.

  Konvalescenstiden är mycket varierande efter en bukplastik och behovet av sjukskrivning är beroende av din arbetssituation. Bandage bär du efter operationen fram till den första efterkontrollen (6 – 8 dagar), kompressionsplagg bär du ytterligare några veckor.

  Innan du bestämmer dig för att göra en bukplastik är det bra om du fått de barn du önskar eftersom en graviditet kan påverka huden på magen negativt. Det finns dock inget hinder att genomgå en ny graviditet. Ärret efter en stor bukplastik kan bli ganska långt och är i början rött, det bleknar med tiden och blir vanligtvis diskret.

  Våra plastikkirurger har en lång och gedigen erfarenhet och tar sig tid att lyssna och rådgöra med dig inför din operation. Med hjälp av vår expertis och vår omhändertagande personal kan vi anpassa din operation efter dina personliga förutsättningar.

 • Konsultation

  Tillsammans går ni igenom möjligheter och fokusområden för att sedan skräddarsy operationen/behandlingar efter dig och dina förutsättningar.

 • Operation

  Här kan vi erbjuda den säkrast tänkbara miljön för alla tänkbara ingrepp. Du opereras i operationssalar med sjukhusstandard som innehar den senaste medicintekniska utrustningen och sterilhanteringen med assistans dygnet runt på uppvak & vårdavdelning.

 • Anestesi/Narkos

  På Art Clinic har varje klinik och operationssal en egen Anestesi-läkare för våra patienters trygghet. Vår narkospersonal finns med dig från incheckning på operationsdagen till uppvak & vårdavdelning.

 • Återhämtning

  De första dagarna efter operation behöver man få vila hemma, vi finns med dig via ett direktnummer om du skulle ha några funderingar. När du lämnar kliniken får du tips och råd om hur du bäst återhämtar dig och successivt kan återgå till vardagen.

 • Eftervård

  Vi erbjuder kostnadsfria återbesök. Många patienter bokar in en konsultation vartannat år efter operation.

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Mats von Wachenfeldt

Mats von Wachenfeldt har en lång och gedigen erfarenhet inom både estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi med särskilt intresseområde inom ansiktskirurgi, bröstkirurgi samt bukplastiker.

Dr. Janne Ohlsén

Dr. Ohlsén utför sedvanlig estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi och har specialintresse inom näs- och bröstkirurgi samt kroppsformande operationer efter stor viktnedgång så som bukplastiker och fettsugningar.

Dr. Aili Low

Dr. Aili Low arbetar med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt allmänkirurgi på Art Clinic Uppsala.

Dr. Anders Liss

Dr. Anders Liss arbetar vid Art Clinic i Uppsala. Han har en bred erfarenhet av rekonstruktiv och kosmetisk plastikkirurgi.

Privat: Dr. Emma Hansson

Dr Emma Hansson tog sin Läkarexamen år 2007 och blev Specialist i plastikkirurgi år 2014.

Dr. Malin Hakelius

Malin Hakelius gick läkarutbildningen i Uppsala och gjorde sin allmänkirurgiska utbildning till största delen i Hälsingland, men även i Uppsala. År 2000 blev hon färdig specialist i plastikkirurgi.

Dr. Mattias Lidén

Mattias har en bred kompetens inom plastikkirurgi. Han har i ca 10 års tid ansvarat, lett och utvecklat det mikrokirurgiska teamet på Sahlgrenska.

Dr. Karl Bremer

Dr. Karl Bremer arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic, med tjänstgöring på våra kliniker i Göteborg och i Jönköping.

Privat: Dr. Lennart Bartholdson

Utbildningar


1981 Medicine doktorsexamen, SU/Sahlgrenska
1967-77 Plastikkirurgiska Kliniken, SU/Sahlgrenska
1963-67 Amanuenstjänstgöring, patologiska institutionen, SU/Sahlgrenska

Dr. Per Erik Sahlin

Dr. Pelle Sahlin är en mycket erfaren plastikkirurg med bakgrund i den offentliga vården på Sahlgrenska Sjukhuset och Karolinska Sjukhuset. Han har idag mer än 28 års erfarenhet från både den rekonstruktiva och estetiska plastikkirurgin.

Dr. Per Windh

Per gick sin grundutbildning på medicinska fakulteten i Göteborg och efter avlagd läkarexamen flyttade han till Sjukhuset i Varberg för allmäntjänstgöring fram till legitimation.

Dr. Peter Zachrisson

Dr. Peter Zachrisson är medicinskt ansvarig läkare på Art Clinic i Göteborg. Peter arbetar heltid med kosmetisk och rekonstruktiv kirurgi på Art Clinic.

Dr. Hans Vintertun

Hans Vintertun är överläkare i plastikkirurgi och medicine doktor.
Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad.

Dr. Rojda Gümüscü

Dr. Rojda Gümüscü har en mycket bred kirurgisk erfarenhet och är dubbelspecialist i Plastikkirurgi samt Allmänkirurgi.

Dr. Birgit Stark

Dr. Birgit Stark disputerade vid Karolinska 1999 och har sedan 2007 en docentur i plastikkirurgi. Hennes huvudområden är ansiktskirurgi, bröstkirurgi och bukväggsrekonstruktioner där hon även bedriver forskning, utveckling och undervisning.