Ortopedi & Ryggkirurgi

Konsultation inom ortopedi

Många ortopedipatienter kommer genom remiss från den offentliga vården eller från ett försäkringsbolag, hos oss på Art Clinic är du även välkommen att söka hjälp som privatpatient. Kontrollera om du har en sjukförsäkring som täcker vårdkostnader, vi har avtal med samtliga försäkringsbolagen i Sverige. Väljer du att söka till oss som privatpatient kan du kontakta kliniken direkt utan krav på remiss. Som privatpatient får du själv bekosta samtliga patientavgifter.

Konsultation

Pris för konsultation och diagnos rörande mindre omfattande ingrepp (20 min hos specialist inom ortopedi) – 980 kr

Pris för en andra konsultation rörande mindre omfattande ingrepp (20 min hos specialist inom ortopedi) – 980 kr

Pris för konsultation och diagnos av större ryggkirurgiskt ingrepp (40 min hos specialist inom ortopedi & ryggkirurgi) – 2 500 kr

Pris för en andra konsultation av större ryggkirurgiskt ingrepp (40 min hos specialist inom ortopedi & ryggkirurgi) – 1 450 kr

**Kostnader för kompletterande utredning såsom röntgen, magnetkameraundersökning och laboratorieprover samt behandlings och operationskostnader tillkommer utöver konsultationsavgiften.

Alla våra kliniker är kontantfria. De betalningslösningar som erbjuds i våra receptioner är kortbetalning och swishbetalning.

Uteblivet besök

Uteblivet besök till specialistläkare debiteras med kr 500 kr

Behandlings/operationskostnader för ortopedi & ryggkirurgi

Nedan följer några prisexempel på ett urval av de vanligaste ortopediska ingreppen. Vid större operationer som ex. ryggkirurgi ingår även vårdkostnaderna för inneliggande vård i priset.*

Injektion i led – från 550 kr
Hallux valgus – från 15 600 kr
Karpaltunnelsyndrom – från 14 600 kr
Knäartroskopi – från 17 800 kr
Acromionplastik axel – från 23 700 kr
Diskbråcksoperation – från 49 600 kr
Spinal stenos – från 80 700 kr

P.g.a. det stora antalet ingrepp inom ortopedin och det faktum att ingreppen i sig kan variera från person till person ber vi dig kontakta kliniken för att få en mer exakt prisuppgift gällande just din situation och din diagnos.

*Antalet vårddygn som ingår i priset specificeras vid kontraktsskrivning, ev. ytterligare vårddygn debiteras med 6 140 kr

Prissättning för specialistvård på Art Clinic

Alla priser Art Clinic lämnar på specialistvårdstjänster inkluderar narkos eller lokalbedövning.

Övernattning
Pris per extranatt, inkl måltider och bevakning (där övernattning ej ingår i operationen)
6 140 kr.

Art Clinic´s priser baserar sig på följande förhållanden;

  • Att vi har sjukhusstandard i våra lokaler och på vår utrustning
  • Kliniken tillhandahåller avancerad utrustning och meriterad personal
  • Patienterna betalar i vissa tillfällen enbart gällande offentlig egen andel

I vår kompetensgaranti ingår följande;

  • Alla läkare är legitimerade samt innehar specialistkompetens
  • All övrig personal är legitimerade inom sina arbetsuppgifter och ansvarsområden
  • Vi har fast anslutna narkosläkare och kan därför erbjuda operationer i narkos med kvalificerad övervakning under och efter operation

Till de faktorer som påverkar prissättningen på de olika ingreppen och behandlingarna hör vilken typ av ingrepp som utförs samt hur mycket resurser detta tar i anspråk i fråga om personalkrävande eftervård, utrustning, lokaler, förberedelser, efterkontroller och efterbehandling, dag-/kvällstid.

Finansieringsmetod

Låna: SEK
Tid: månader
Your Loan Interest
Betala ca: SEK / mån
Boka