Näskirurgi

På den här sidan får du information om våra priser för näskirurgi (plastikkirurgi). Alla våra kliniker är kontantfria. De betalningslösningar som erbjuds i våra receptioner är kortbetalning och swishbetalning.

Förberedande information och rådgivning

Konsultation med legitimerad sjuksköterska (ca 30 min) – kostnadsfritt
Konsultation med plastikkirurg (ca 30 min) – 500 kr
Konsultation med plastikkirurg för Second opinion – 1500 kr*
Uteblivet besök till sjuksköterska/läkare – 500 kr

Operationer Näskirurgi

Näsplastik i narkos – från 59 500 kr
Sekundär näsplastik  i narkos – från 75 000
Näsplastik i lokalbedövning – från 28 900 kr

Intyg och fotokopior

Utskrift av remiss/utlåtande (specialist): 1 500 kr
Före- och efterbilder – 0 kr

Prissättning för specialistvård på Art Clinic

Alla operationspriser inkluderar material, narkos/lokalbedövning och efterkontroller samt fotokopior.

  • Vi har sjukhusstandard i våra lokaler och på vår utrustning
  • Kliniken tillhandahåller avancerad utrustning och meriterad personal
  • Alla läkare är legitimerade samt innehar specialistkompetens
  • All övrig personal är legitimerade inom sina arbetsuppgifter och ansvarsområden
  • Vi har fast anslutna narkosläkare och kan därför erbjuda operationer i narkos med kvalificerad övervakning under och efter operation

Till de faktorer som påverkar prissättningen på de olika ingreppen och behandlingarna hör vilken typ av ingrepp som utförs samt hur mycket resurser detta tar i anspråk i fråga om personalkrävande eftervård, utrustning, lokaler, förberedelser, efterkontroller och efterbehandling, dag-/kvällstid.

 

*Second opinion gällande ingrepp utförda på annan klinik i Sverige eller utomlands. Du ska ha varit på slutkontroll och det ska ha gått 6 månader efter ingreppet. Du ska ta med journalkopior som rör ingreppet. 

Finansieringsmetod

Låna: SEK
Tid: månader
Your Loan Interest
Betala ca: SEK / mån
Boka