Rekonstruktiv plastikkirurgi

Återuppbyggande av din kropp, som du vill ha den

Boka konsultation

Plastikkirurgi > Rekonstruktiv kirurgi > Rekonstruktiv plastikkirurgi

Plastikkirurgi består av två huvudsakliga fält: den rent estetiska kirurgin och den rekonstruktiva kirurgin. Det unika är att båda fälten är sammanflätade i allt vi gör, vilket ibland kan göra det svårt för patienter att avgöra vad som görs och var. Normalt brukar man inom regionerna utföra enbart rekonstruktiv kirurgi, medan den rent estetiska kirurgin genomförs av privata aktörer som Art Clinic.

Rekonstruktiv kirurgi brukar användas för funktionella nedsättningar, vanligtvis efter canceroperationer som exempelvis bröstcancer och lymfödem, men också efter trauma på grund av vävnadsdefekter. Den rekonstruktiva kirurgin används även för att hantera följden av massiv viktnedgång, exempelvis efter en gastric bypass, med lipödem eller stora hudöverskott som följd. Till denna grupp hör även olika typer av missbildningar.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Vanliga behandlingsområden

– Bröstrekonstruktion som vanligen utförs under ett till tre tillfällen. Det finns flera olika metoder för att bygga bröst, alltifrån implantat till användning av den egna maghuden.

– Hudrekonstruktion efter canceroperationer, exempelvis malignt melanom eller basaliom. Rekonstruktion med hudtransplantat eller lokala lambåer (lambåer är vävnadsflikar som används för att täcka en angränsande defekt).

– Stor fettsugning, exempelvis underben efter massiv viktnedgång.

– Stor fettsugning av armar, exempelvis efter bröstcancer med körtelutrymning.

– Hudrekonstruktion efter defekter på grund av trauma, exempelvis expanderrekonstruktion eller fria lambåer.

Boka konsultation

Våra kliniker