Plastikkirurgi > Fettsugning > Lymfödem (behandling med fettsugning)

Lymfödem är en kronisk sjukdom som beror på att lymfcirkulationen inte fungerar som den ska. Det gör att lymfvätska samlas i kroppens vävnader och resulterar i svullnad – oftast i armar och ben. 

Tillsammans med Skåne Care erbjuder vi lymfödembehandling med fettsugning och kompressionsterapi på Art Clinic Uppsala.  

Vad är lymfödem?

Lymfödem är en samlad mängd lymfvätska i kroppens vävnader, vilket orsakar svullnad – oftast i armar och ben. Detta kan inträffa när lymfsystemet, som ansvarar för att transportera lymfvätska genom kroppen och bekämpa infektioner, är skadat eller blockerat.

Primärt och sekundärt lymfödem

Lymfödem kan antingen vara primärt, dvs. medfött eller sekundärt och då uppträda som en följd av en annan sjukdom eller behandling. Till exempel cancerbehandling som ofta involverar strålning eller avlägsnande av lymfkörtlar.

Ett kroniskt tillstånd

Lymfödem är ett kroniskt tillstånd. I tidig fas är besvären lindriga och behandlingen är inriktad på kompressionsbehandling med strumpa. Korrekt kompression kan förebygga att lymfödemet förvärras. Om volymökningen tilltar och utvecklas till ett organiserat, fibrotiskt lymfödem, blir symtomen ökad tyngd, rörelseinskränkning och risk för infektioner.

Operation med fettsugning är inriktad på att ta bort den ökade mängden fett och få tillbaka rörelse, minska tyngden och minska risken för infektioner. Efter operation fortsätter kompressionsbehandling med strumpa som skall bäras dygnet runt livslångt.

Möt vår patient Hilde som behandlats för lymfödem på Art Clinic Uppsala

Behandling av lymfödem

Inför varje ingrepp hos oss på Art Clinic genomgår du först en konsultation för att ta reda på vad som passar dig och dina förutsättningar bäst. På en konsultation för behandling av lymfödem träffar du en kirurg och en lymfterapeut som ger dig all information om behandlingen.

Kompressionsplagg och pitting-test

På konsultationen tar vi även mått för beställning av kompressionsplagg som skall bäras före operationen och gör ett så kallat pitting-test. Pitting-testet visar mängden lymfvätska i det drabbade området. Finns det ett överskott av lymfvätska, måste denna först avlägsnas med hjälp av manuell lymfmassage och kompressionsplagg innan operation kan bli aktuellt.

Operation – fettsugning

Nästa steg i behandlingen är operationen, som i detta fall är en fettsugning. Fettsugningen hjälper till att minska volymen fett i det drabbade området genom att avlägsna överskott av fettvävnad. 

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Vad händer efter operationen?

I dagsläget görs operationer för lymfödem på måndagar. Efter operationen stannar du kvar på kliniken till onsdag och därefter bor du på ett hotell i närheten till nästkommande måndag. Fredag morgon och måndag morgon, före hemgång, kommer du tillbaka till kliniken för återbesök. 

Återbesök – en del av behandlingen

I behandlingen för lymfödem görs flera återbesök. Det första efter cirka en månad, sen efter tre månader och sex månader. På det tredje återbesöket tas beslut om ifall du behöver komma på ytterligare ett fjärde och ett femte återbesök. Dessa sker i så fall efter 9 och 12 månader.

Kompressionsterapi

Under återbesöken tar vi mått och kontrollerar kompressionsplaggen. Det är viktigt att notera att fettsugning inte är en botande behandling för lymfödem, utan den viktigaste delen av behandlingen är att bära kompressionsplagg och det gör du livslångt dygnet runt.

Fettsugning och kompressionsterapi är en omfattande behandling, så du ska räkna med att vara sjukskriven cirka 4 veckor efter en behandling.

Metoder som används vid fettsugning

Fettsugning har utvecklats sedan slutet av 1970-talet. Idag finns tekniker för att värma, delvis smälta och frysa fett samt de traditionella teknikerna. Den traditionella fettsugningen innebär att man lossar fett tillsammans med hjälp av mekanisk hjälp genom att spruta in vätska med högt tryck (BodyJet). Värmning görs genom laserljus eller direkt värme. Denna teknik ger fin hudåtstramning och kortsiktigt upplevs resultaten som fördelaktiga. Dessvärre kan vävnad och lymfbanor skadas och lämna permanent ärrbildning, vilket kan bli svårt att bli av med. Det kan också vara komplicerat att genomföra eventuell korrektion av lipödem. Vi på Art Clinic rekommenderar de traditionella teknikerna för fettsugning, där ärrbildning och skada i vävnad blir så minimal som möjligt.

Det medicinska teamet

Det medicinska team som utför behandling för lymfödem på Art Clinic Uppsala består av kirurgerna Dr. Brorson och Dr. Liss samt lymfterapeut Ms. Gunnarsson. 

Dr. Brorson plastikkirurg
Dr. Håkan Brorson är en framstående läkare, specialiserad inom plastikkirurgi och ortopedi. Han har en doktorsexamen från Lunds universitet och har tidigare varit överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Dr. Brorson är känd för sin forskning och kliniska arbete inom lymfödem, med en metod han utvecklade för över 30 år sedan.

Dr. Liss plastikkirurg
Anders Liss, MD, PhD är specialistläkare inom plastik- och handkirurgi. Han påbörjade sin träning till plastikkirurg vid Kliniken för Plastik- och Handkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 1992. Sedan 2008 är Dr. Liss verksam och medicinskt ansvarig vid Art Clinic i Uppsala.

Ms. Gunnarsson lymfterapeut
Pia Gunnarsson är legitimerad sjukgymnast (MSc) med specialistkompetens inom onkologi och medicinsk lymfterapi. Hon har varit verksam inom onkologi sedan 1996 och utbildade sig till lymfterapeut 1998, då hon även startade lymfödemkliniken vid Norrtälje sjukhus. 

Våra kliniker