Lipödem (behandling med fettsugning)

Lipödem

Lipödem är en kronisk förändring i fettvävnaden och ofta ses en ärftlighet, men genen är inte definierad. Lipödem är en kvinnosjukdom och vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar då i omfång framförallt över höfter, lår och skinkor, även armar kan vara engagerade.

”Jag har fått kämpa i så många år med det jag trodde var fetma där ingen bantning eller träning hjälpte. Nu börjar mitt nya lättare och gladare liv när jag kan bära kjol och se mig i spegeln med glädje och stolthet. Min man älskade mig som jag var, nu ska jag lära mig att göra det också.” Läs Gunillas egna ord om operationen här.

Symptom vid Lipödem

Ofta debuterar sjukdomen hos kvinnor i samband med ”hormonstormar”. Första symtomen kan ses vid pubertet. Ett symtom kan vara att man märker att man plötsligt samlar på sig fett över t.ex. vaderna och man har svårt att hitta passande stövlar. Andra debuterar efter en graviditet.

Typiska symtom är smärta eller tyngdkänsla i ben eller armar. Ofta är man öm redan vid lättare tryck mot huden/fettväven. Typiskt är också att man lätt får blåmärken.

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det finns många tydliga tecken som skiljer lipödem från fettvävnad vid övervikt/fetma. Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig såtillvida att lipödem är symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor. Vid ett lymfödem har man en ökad mängd lymfvätska i vävnaden. Patienter med lymfödem har inte smärta i vävnaden.

Många patienter med lipödem lider väldigt av sin sjukdom och har funktionella problem i vardagen p.g.a. av sjukdomen. Med fettsugning lindrar man besvären då man reducerar mängden fettceller. De allra flesta patienter beskriver en ökad livskvalitet efter operationen.

Behandling av Lipödem

Lipödem är en kronisk sjukdom. Det första steget i behandlingen är viktkontroll eller viktreduktion. Många upplever att det är nästan omöjligt att minska i vikt men så är inte fallet. Ibland ses samtidigt problem med sköldkörteln. Detta kan bidra till svårighet att minska i vikt. Nästa steg i behandlingen är att bära kompressionsplagg. Dessa kan lindra tyngdkänslan, minska inlagring av fett, bibehålla formen på ett ben eller arm. Det finns många tillverkare av kompressionsplagg. Det går inte att rekommendera en typ till alla. Det finns de som inte behöver kompression och de finns de som använder kompression dygnet runt och även tilläggs behandlar med sk. lymfapress eller går på lymfmassage regelbundet. Det viktiga är att man märker att kompressionsplaggen hjälper och ger lindring mot tyngdkänsla och smärta.

Genom en fettsugning av de drabbade områdena kan en stor del av fettcellerna avlägsnas och problemen lindras. Smärtan i vävnaden minskar eller försvinner. Tyngdkänslan brukar försvinna om man tar bort stora mängder fett. Felställning i knän kan förbättras. Första steget är dock alltid traditionell viktkontroll och viktminskning, i kombination med kompressionsbehandling innan en eller flera sessioner av fettsugning kan genomföras.

Inför en fettsugning

Fettsugning av lipödem är en behandling som ska planeras noga. Först ska man ha kommit igång med viktkontroll och helst även en viktreduktion. Det är även av största vikt att man har en fungerande kompression och vi rekommenderar även att man som patient har tillgång till sjukgymnast eller lymfterapeut som kan hjälpa till under och efter behandlingen. Den extremitet som ska opereras ska mätas för att kunna dokumentera volymsförändringen. Vi kan då också planera kompressionsplagg som ska bäras efter operationen.

Målsättningen med en fettsugning är ffa att lindra smärta och tyngdkänslan i ben/arm. Samtidigt förbättras kroppens proportioner. Viktuppgång efter en operation försämrar resultatet.

Metoder som används vid fettsugning

Fettsugning har utvecklats sedan slutet av 1970-talet. Idag finns tekniker för att värma och delvis smälta fett, tekniker för att frysa fett och traditionella tekniker där man varken värmer eller kyler. De senare teknikerna är traditionell fettsugning med en kanyl som skördar fett, någon form av mekanisk hjälp och slutligen att fett delvis lossas genom att man sprutar in vätska med högt tryck(BodyJet).

Värmning görs genom laserljus eller direkt värme. Dessa tekniker kan ge ett fint resultat med bättre hudåtstramning. Kortsiktigt upplevs resultaten som fördelaktiga. Dessvärre skadar man vävnaden och lämnar en permanent ärrbildning. Lymfbanor skadas och denna ärrbildning är svår att korrigera utan omfattande kirurgi. Behöver man göra en korrektion eller ny fettsugning efter viktuppgång eller recidiv av lipödem så är det svårt. Frysning av fett ger också ärrbildningar men i mindre omfattning.

De traditionella tekniker är de som rekommenderas. Mindre ärrbildning och liten skada i vävnaden blir resultatet. Teknikerna är väldokumenterade md erfarenheter från fettsugning vid lymfödem.

Sövning eller lokalbedövning under operation?

En fettsugning kan göras i lokalbedövning eller i full narkos. Lokalbedövning innebär att man smärtlindrar operationsområdet men att man samtidigt är vaken. En operation i narkos innebär att man är sövd under hela operationen.

När man opererar lipödem är det stora områden som fettsugs. Narkos är rekommenderat då det går snabbare att operera och ger ett mer komplett resultat. Långa operationer ökar risker för komplikationer – bla proppbildning i blodkärl.

Efter en fettsugning

Fettsugning vid lipödem skiljer sig från fettsugning vid borttagande av mer vanliga fettdepåer. Fettsugningen är ofta mer omfattande i volym och djup. Många patienter har stora depåer och kommer att behöva fettsugas upprepade gånger. Man vill då maximera den fettsugna volymen. Vi planerar således att ta drygt 4 liter fett på gång. Många patienter insisterar på att man ska ta bort större volym men det innebär stora påfrestningar på kroppen. Givetvis gör en viktuppgång att resultatet efter en operation försämras.

När din fettsugning är avslutad vilar du ut på ett av våra uppvakningsrum. Vi planerar att man stannar 1 natt på kliniken och sedan 2-3 nätter på hotell i närheten. Du har fått en stadig gördel som är till för att förhindra svullnad. Denna skall sitta på ca 3-7 dagar. Efter en vecka kommer man på återbesök. Sårkontroll och mätning görs liksom kontroll av kompressions strumpor. Kompressionsplaggen byts.

Kompressionsplaggen ska bäras dygnet runt under 6 månader. Efter detta får man göra en individuell bedömning. Målet är att man ska ha uppnått en minskning av smärta, tyngdkänsla och att man fått en förbättrad och mer proportionerlig arm eller ben. I de fall man behöver gå vidare med fler fettsugningar så planeras dessa in efter ca 6 månader. Man ska inte göra fettsugningar oftare än var 6 månad. Risken med stora operationer är att man kan drabbas av proppbildningar i blodkärlen.

Kompression efter en fettsugning är ett måste. Kompressionen är jobbig och i början smärtsam. Men det är just denna sammanpressning av vävnaden som pressar vätska ur det fettsugna området och ger förutsättningen för hudkrympning. Vi använder oftast rundstickade kompressionsplagg med medicinsk gradierad kompression. På ben kompressionsklass 2 och ibland 3. På armarna bestämmer mer volymen som ska tas bort om man måste ha en medicinsk gradierad kompression eller om ett mer traditionellt plagg kan användas.

Fettsugning av lipödem är en omfattande behandling. Den är kostsam, framför allt om man måste genomgå flera fettsugningar. Man ska räkna med att vara sjukskriven ca 4 veckor efter en behandling.

Fettsugning vid lipödem skiljer sig från en mer traditionell fettsugning av fettdepåer vid lår eller liknande. I dessa fall tar man endast bort just den volymen som besvärar och vi eftersträvar att det ska bli ett jämnt resultat. Vid lipödem vill man ofta ta bort mer av fettet och det uppstår lättare ojämnheter. Ojämnheter vi lipödemfettsugning korrigeras inte.

Orsaken till smärta vid lipödem är okänd. Somliga menar att smärtan beror på nedsatt blodcirkulation. Andra menar att fettet i sig är påverkat och att fettsugningen tar bort sjukt fett. Framtiden får utvisa vilket som är rätt. Idag finns ingen indikation att undersöka med ultraljud för att lokalisera fettdepåer som orsak till smärta.

Det går inte att förebygga lipödem genom fettsugning av frisk fettvävnad.

Behandling av Lipödem på Art Clinic

Art Clinic är idag en av Sveriges största privata kliniker inom estetisk plastikkirurgi och en av de kliniker som utför flest fettsugningar i landet, inklusive lipödempatienter. Våra plastikkirurger har en gedigen erfarenhet inom sitt specialistområde och utformar din behandling efter dina individuella förutsättningar. I dagsläget erbjuds dock lipödembehandling med fettsugning endast på Art Clinic i Uppsala.

Informationsfilm: Vad är lipödem?

 

Informationsfilm: Behandling av lipödem genom fettsugning) 

Vill du veta mer om lipödem?

Fettsugning av Lipödem – En dag hos plastikkirurgerna på Art Clinic i Uppsala.
Läs hela reportaget från LYMFAN, 2018 här.

Läs mer om Lipödem på Svenska Ödemförbundets hemsida här.

 • Välkommen till Art Clinic

  Din privata specialistklinik med fokus på säkerhet, kompetens, omsorg och service. Utifrån dina önskemål skräddarsyr vi din behandling för att uppnå naturliga och livsförhöjande resultat.

 • Konsultation

  Inför varje ingrepp hos oss på Art Clinic genomgår du en konsultation för att ta reda på vad som passar dig och dina förutsättningar bäst. Alla våra plastikkirurger har en bred kompetens och lång erfarenhet. Läs mer om våra plastikkirurger lägre ner på sidan.

 • Operation

  Här kan vi erbjuda den säkrast tänkbara miljön för din operation. Du opereras i operationssalar med sjukhusstandard som innehar den senaste medicintekniska utrustningen och sterilhanteringen. Legitimerade sjuksköterskor med specialistkunskap inom sina områden finns där för dig före, under och efter din operation.

 • Efter operationen

  När du vaknar upp efter operationen får du återhämta dig på vår uppvakningsavdelning. Beroende på vilken operation du har genomgått åker du därefter hem eller så flyttas du över till vår vårdavdelning. De första dagarna efter operationen är det viktigt att ta det lite lugnare än vanligt, och det är tryggt att ha någon närstående hos sig första dygnet. Vi finns med dig via ett direktnummer om du skulle ha några funderingar.

 • Uppföljning

  Vi ringer dig när du har kommit hem för att höra hur du mår. Du är också välkommen på återbesök både till sjuksköterska och din läkare efter din operation. Tveka inte på att höra av dig till oss om du har några frågor – vi finns här för dig!

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Aili Low

Dr. Aili Low arbetar med estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi samt allmänkirurgi på Art Clinic Uppsala.

Dr. Anders Liss

Dr. Anders Liss arbetar vid Art Clinic i Uppsala. Han har en bred erfarenhet av rekonstruktiv och kosmetisk plastikkirurgi.

Dr. Rojda Gümüscü

Dr. Rojda Gümüscü har en mycket bred kirurgisk erfarenhet och är dubbelspecialist i Plastikkirurgi samt Allmänkirurgi.