Plastikkirurgi > Fettsugning > Lipödem (behandling med fettsugning)

Lipödem är en kronisk förändring i fettvävnaden, ofta ärftligt men genen är inte definierad. Förändringen drabbar i stort sett endast kvinnor och debuterar vanligtvis i samband med ”hormornstormar”. Målsättningen med att behandla Lipödem med fettsugning är framför allt att lindra smärta och tyngdkänslan i armar och ben samtidigt som kroppens proportioner förbättras. I dagsläget erbjuds lipödembehandling med fettsugning endast på Art Clinic i Uppsala.

Symptom Lipödem

Första symptomen upptäcks ofta vid puberteten eller efter graviditet. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek vilket resulterar i att du ökar i omfång, framför allt över höfter, lår, rumpa och armar.

Typiska symtom vid Lipödem är tyngdkänsla och smärta i hud och fettväven i ben eller armar. Ofta är man öm redan vid lättare tryck. Andra kan plötsligt samla på sig fett över vaderna eller besväras av att de lätt får blåmärken.

Lipödem feldiagnostiseras ofta som fetma trots tydliga tecken som skiljer lipödem från frisk fettvävnad. Många patienter lider av sjukdomen och har funktionella problem i vardagen. En fettsugning lindrar dessa besvär genom att reducera mängden fettceller. De allra flesta patienter känner en ökad livskvalitet efter operationen.

Lipödem kan ibland också förväxlas med lymfödem, vilket innebär att man har ökad mängd lymfvätska i vävnaden. Lipödem skiljer sig såtillvida att fett är symmetriskt utbrett på kroppen.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Behandling av Lipödem

Inför varje ingrepp hos oss på Art Clinic genomgår du en konsultation för att ta reda på vad som passar dig och dina förutsättningar bäst. Detta görs för att hålla dokumentation på volymförändring. Vi planerar då också de kompressionsplagg som rekommenderas att bära efter operationen.

Första steget i behandlingen är att du ska komma i gång med viktkontroller, vilket du kan göra genom att under en bestämd tid skriva ner din vikt. Vi rekommenderar även viktreduktion. Ibland ses samtidigt problem med sköldkörteln, vilket kan bidra till svårighet i att minska i vikt.

 

Nästa steg i behandlingen är att bära kompressionsplagg. Dessa kan lindra tyngdkänslan, minska inlagring av fett, bibehålla formen på ben eller arm. Det går inte att rekommendera en typ till alla. Det finns de som inte behöver kompression och de finns de som använder kompression dygnet runt, och även tilläggsbehandlar med sk. lymfapress eller går på lymfmassage regelbundet. Det viktiga är att man märker att kompressionsplaggen ger lindring mot tyngdkänsla och smärta, och har tillgång till sjukgymnast eller lymfterapeut som kan hjälpa till under och efter behandlingen. Genom en fettsugning av de drabbade områdena kan en stor del av fettcellerna avlägsnas och problemen lindras. Smärtan i vävnaden minskar eller försvinner. Tyngdkänslan brukar försvinna om man tar bort stora mängder fett och felställning i knän kan förbättras.

Metoder som används vid fettsugning

Fettsugning har utvecklats sedan slutet av 1970-talet. Idag finns tekniker för att värma, delvis smälta och frysa fett samt de traditionella teknikerna. Den traditionella fettsugningen innebär att man lossar fett tillsammans med hjälp av mekanisk hjälp genom att spruta in vätska med högt tryck (BodyJet). Värmning görs genom laserljus eller direkt värme. Denna teknik ger fin hudåtstramning och kortsiktigt upplevs resultaten som fördelaktiga. Dessvärre kan vävnad och lymfbanor skadas och lämna permanent ärrbildning, vilket kan bli svårt att bli av med. Det kan också vara komplicerat att genomföra eventuell korrektion av lipödem. Vi på Art Clinic rekommenderar de traditionella teknikerna för fettsugning, där ärrbildning och skada i vävnad blir så minimal som möjligt.

Efter operation

När din fettsugning är avslutad vilar du ut på ett av våra uppvakningsrum. Vi planerar att man stannar 1 natt på kliniken och sedan 2-3 nätter på ett närliggande hotell. Du får en stadig gördel som är till för att förhindra svullnad, den skall sitta på ca 3-7 dagar. Efter en vecka kommer man på återbesök med sårkontroll, mätning, kontroll av kompressionsstrumpor och byte av kompressionsplagg.

Kompressionsplaggen ska bäras konstant under 6 månader, detta kan vara jobbigt och i början smärtsamt. Men det är just denna sammanpressning av vävnaden som pressar vätska ur det fettsugna området och ger förutsättningen för hudkrympning. Vi använder oftast rundstickade kompressionsplagg med medicinsk kompression. På armarna bestämmer volymen som ska tas bort om man måste ha en medicinskt graderad kompression eller om ett mer traditionellt plagg kan användas.

I de fall man behöver gå vidare med fler fettsugningar så planeras dessa in efter ca 6 månader. Det finns risk att drabbas av proppbildningar i blodkärlen om tillkommande operation sker innan denna period gått. Fettsugning av lipödem är en omfattande behandling. Man ska räkna med att vara sjukskriven ca 4 veckor efter en behandling.

I dagsläget erbjuds lipödembehandling med fettsugning endast på Art Clinic i Uppsala.

Våra kliniker