Knäprotesoperation

Knäprotesoperation

Sjukdom i knäleden kan orsaka smärta vid belastning och i vila, försämrad rörlighet och nedsatt funktionsförmåga. Den vanligaste orsaken till att man gör en knäprotesoperation är artros. När besvären inte lindras av träning och smärtstillande behandling kan man genom operation byta ut de sjuka delarna i leden till en protes. Operationen innebär att man ersätter de sjuka ledytorna med en yta av metall på lårbenet och en yta av plast på underbenet. Ledytan mot knäskålen kan också bytas till en plastyta. 

Förberedelse inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation. Ju bättre kondition du har desto lättare går rehabiliteringen efteråt, var därför så aktiv som möjligt fram till operationen. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en fysioterapeut redan innan operationen för bästa resultat. Du kommer att behöva gånghjälpmedel efter operationen. Ta i god tid före operationen kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut där du bor för hjälp med att prova ut två kryckkäppar eller annat lämpligt gånghjälpmedel. Träna gärna på att använda hjälpmedlen innan operationen.

 

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem dagen efter operationen. Du får belasta benet fullt och det är viktigt att komma igång med träningen så tidigt som möjligt. Undvik att böja mer än 90° i knäleden tills stygnen/agrafferna är borttagna. Det är av största vikt att du kan sträcka fullt så snart du kan efter operationen och att du bibehåller 90° böjning till dess att du får röra fritt. Du får en kompressionsstrumpa som du ska använda dagtid i minst en vecka efter operationen. Sjukskrivningens längd brukar variera mellan 6-12 veckor beroende på vilket arbete du har. Det är viktigt att avsätta tid för återhämtning och träning efter operationen, även när du återgår till ditt arbete.

Det är normalt att ha relativt hög smärta direkt efter operationen och de första veckorna. Det är viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att klara av träningen. Förutom att du får recept på den smärtlindring du behöver får du även ett kylförband som har god effekt mot svullnad och smärta.

 

Fysioterapi

Innan du går hem från vårdavdelningen träffar du fysioterapeuten som ger dig råd och instruerar träningsprogrammet som du ska följa. När 3 veckor har gått och agrafferna tas träffar du även någon av våra fysioterapeuter på mottagningen. Efter det kan du välja om du vill fortsätta din rehabilitering på Art Clinic eller hos en fysioterapeut på din vårdcentral eller liknande.

 

Resultat

Målet med operationen är att minska smärta och värk samt återfå funktion i knät. Genom att träna flitigt kan du uppnå god styrka och rörlighet.

För 95% av patienterna som genomgått en knäledsoperation fungerar den konstgjorda leden fortfarande väl efter 10 år. För de flesta håller protesen livet ut. Hos yngre patienter är risken större att protesen lossnar med åren och då kan man behöva genomgå en ny operation.

 
 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd.

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmänortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr. Mats Jolesjö

Främst verksam inom höft och knäplastik kirurgi

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.