Knäprotes­operation

Minskar din smärta och ökar funktionaliteten i knät

Boka konsultation

Ortopedi > Knä > Knäprotesoperation

Protes för ökad livskvalitet
Sjukdom i knäleden kan orsaka smärta vid belastning och i vila, försämrad rörlighet och nedsatt funktionsförmåga. När besvären inte lindras av träning och smärtstillande behandling kan man genom operation byta ut de sjuka delarna i leden till en protes. Den vanligaste orsaken till att man gör en knäprotesoperation är artros.

Operationen

Operationen innebär att man ersätter de sjuka ledytorna med en yta av metall på lårbenet och en yta av plast på underbenet. Ledytan mot knäskålen kan också bytas till en plastyta.

Förberedelse inför operation

Ju bättre kondition du har desto lättare går rehabiliteringen efteråt, var därför så aktiv som möjligt fram till operationen. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en fysioterapeut redan innan operationen för bästa resultat. Du kommer att behöva gånghjälpmedel efter operationen – ta kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut för hjälp med att prova ut kryckor eller annat lämpligt gånghjälpmedel i god tid före. Mer information om förberedelser får du hemskickad i samband med att du anmäls för operation.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem dagen efter operationen. Du får belasta benet fullt och det är viktigt att komma igång med träningen så tidigt som möjligt. De första veckorna är det viktigast att fokusera på rörlighetsträningen – målet är att du ska kunna sträcka benet fullt och böja 90° de första 3 veckorna. Det är helt normalt att uppleva relativt hög smärta de första veckorna, men det är viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att klara av träningen – utöver recept på den smärtlindring du behöver får du även ett kylförband med god effekt mot svullnad och värk. Vi rekommenderar att du avlastar knät med gånghjälpmedel, t ex 2 kryckor, de första 4-6 veckorna för att minimera hälta, svullnad och värk. Sjukskrivningens längd brukar variera mellan 6-12 veckor beroende på typ av arbete. Tänk på att fortsätta avsätta tid för återhämtning och träning även när du återgått till din normala vardag.

Fysioterapi

Innan du går hem från vårdavdelningen får du råd och instruktioner om träningsprogrammet som du ska följa. När 3 veckor har gått görs en sårkontroll och agrafferna tas på mottagningen. Därefter är det viktigt att ha en fast fysioterapikontakt på din vårdcentral eller liknande, och i vissa fall finns möjlighet att fortsätta din rehabilitering på Art Clinic.

Resultat

Målet med operationen är att minska smärta och värk samt återfå funktion i knät. Genom att träna flitigt kan du uppnå god styrka och rörlighet. För 95% av patienterna som genomgått en knäledsoperation fungerar den konstgjorda leden fortfarande väl efter 10 år – för de flesta håller protesen livet ut. Hos yngre patienter är risken större att protesen lossnar med åren, då kan man behöva genomgå en ny operation.

Boka konsultation

Våra kliniker