Främre korsbands­operation

Återskapande av korsband och stabilitet i ditt knä

Boka konsultation

Ortopedi > Knä > Främre korsbandsoperation

Vanligt inom idrotten
Det främre korsbandet stabiliserar knäleden och förhindrar att underbenet skjuts framåt i förhållande till lårbenet. Det har även stor betydelse för stabiliteten av knäleden i sidled vid sträckning och rotationsrörelser. En främre korsbandsskada är vanlig framförallt inom idrotten, där knäleden kan utsättas för ett vridvåld eller översträckning.

Operationen

Syftet med operationen är att återskapa det främre korsbandet så att knät blir stabilt igen. Via artroskopi – titthålskirurgi – ersätts det trasiga främre korsbandet av en ny sena. Den förs in i leden via borrkanaler i underbenet och lårbenet, och sedan fixeras. Under operationen kan eventuella meniskskador åtgärdas samtidigt. Det finns flera olika metoder, den vanligaste är att använda senor från lårets in- och baksida. I vissa fall kan en bit av knäskålssenan användas. Vilken metod som passar dig och dina förutsättningar kommer du att diskutera med din läkare inför operationen. Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Du ska stödja på benet direkt efter operationen, men kommer behöva hjälp av kryckor de första veckorna. Vila aldrig med något som stöd under knät när du ligger ner då det försvårar sträckningen i knät. Din läkare kommer att informera dig om restriktioner och återgången till ordinarie aktivitet. Det är helt normalt med värk och svullnad den första tiden, därför också viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att klara av träningen – utöver recept på den smärtlindring du behöver får du även ett kylförband med god effekt. Vid värk eller svullnad bör du också tillämpa planläge. Undvik att köra bil de första veckorna efter operationen. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Fysioterapi

Efter en korsbandsskada, oavsett om skadan ska opereras eller inte, ska fysioterapi påbörjas. Strukturerad rehabilitering bör pågå 3-6 månader. Ca 50% av alla patienter med korsbandsskada uppnår en fullgod funktionsnivå efter en lyckad rehabilitering. Vid kvarstående besvär kan man gå vidare med en främre korsbandsoperation för att ge bättre stabilitet. Vid extra höga krav på knäfunktionen, exempelvis vid elitidrott, kan beslut om operation tas direkt och utföras efter ca 4 – 6 veckor när svullnaden lagt sig.

För optimalt resultat rekommenderar vi att du bokar tid hos en fysioterapeut för fortsatt rehabilitering så fort som möjligt. Rehabiliteringsperioden efter en främre korsbandsoperation tar ca 12 månader.

Svenska korsbandsregistret

För att följa hur det går för de som opereras med en främre korsbandsoperation så registreras patienterna i Svenska korsbandsregistret. Avsikten är att samla kunskap om operationstekniker och resultat i en gemensam databas. Där finns också mycket nyttig information om främre korsbandsskador. Vi ber dig därför att besöka www.aclregister.nu och fylla i patientdelen innan operationen.

Boka konsultation

Våra kliniker