Främre korsbandsoperation

Främre korsbandsoperation

Det främre korsbandet har en stabiliserande funktion i knäleden och förhindrar att underbenet skjuts framåt i förhållande till lårbenet. Det har även stor betydelse för stabiliteten av knäleden i sidled vid sträckning samt vid rotationsrörelser. En främre korsbandsskada är vanlig framförallt inom idrotten, där knäleden kan utsättas för ett vridvåld eller en översträckning. 

Efter en korsbandsskada, oavsett om skadan ska opereras eller inte, ska fysioterapi påbörjas. Strukturerad rehabilitering bör pågå 3-6 månader. Ca 50% av patienter med korsbandsskada uppnår en fullgod funktionsnivå efter en lyckad rehabilitering. Vid kvarstående besvär kan man gå vidare med en främre korsbandsoperation för att ge en bättre stabilitet. Vid höga krav på knäfunktionen t.ex. elitidrott kan dock beslut om operation tas direkt och utföras efter ca 4 – 6 veckor när knäleden svullnat av efter skadan. 

Syftet med operationen är att återskapa det främre korsbandet så att knät blir stabilt igen.  Via artroskopi (titthålskirurgi) ersätts det trasiga främre korsbandet av en ny sena som förs in i leden via borrkanaler i underbenet och lårbenet och sedan fixeras. Det finns flera olika metoder men den vanligaste är att använda senor från lårets in- och baksida. I vissa fall kan en bit av knäskålssenan användas. Val av metod kommer du att diskutera med din läkare innan operationen. Under operationen kan också ev. meniskskador åtgärdas.  

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation.

Efter operationen

Du ska stödja på benet direkt efter operationen men du kommer behöva kryckor de första veckorna. Du bör inte köra bil de första veckorna efter operationen. Vila aldrig med något som stöd under knät när du ligger ner då det försvårar sträckningen i knät. Din läkare kommer att informera dig om dina restriktioner och återgång till ordinarie aktivitet.

 

Det är vanligt med värk och svullnad den första tiden efter operationen och det är viktigt att vara tillräckligt smärtlindrad för att klara av träningen. Förutom att du får recept på den smärtlindring du behöver får du även ett kylförband som har god effekt mot svullnad och smärta. Vid värk eller svullnad bör du också tillämpa planläge. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

 

Fysioterapi

 

Innan du åker hem träffar du fysioterapeuten som ger dig råd och instruerar träningsprogrammet som du ska följa. Vi rekommenderar att du bokar tid hos en fysioterapeut för fortsatt rehabilitering snarast efter operationen. Det är en lång rehabiliteringsperiod efter en främre korsbandsoperation och det tar ca 12 månader innan du är färdigrehabiliterad.

 

Svenska korsbandsregistret

 

För att följa hur det går för de som opereras med en främre korsbandsoperation så registreras patienterna i Svenska korsbandsregistret. Avsikten är att samla kunskap om operationstekniker och resultat i en gemensam databas. Där finns också mycket nyttig information om främre korsbandsskador. Vi ber dig därför att besöka www.aclregister.nu och fylla i patientdelen innan operationen.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. 

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmän ortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr. Mats Jolesjö

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.