Höftprotes­operation

Sjukdom i höftleden kan orsaka smärta både vid belastning och vila, samt ge försämrad rörlighet och nedsatt funktionsförmåga.

Boka konsultation

Ortopedi > Höft > Höftprotesoperation

Den vanligaste orsaken till höftledsbesvär är artros. När besvären inte lindras av träning och smärtstillande behandling kan man genom operation byta ut de sjuka delarna i leden till en protes. En höftprotes består av tre delar; en stam som förankrar protesen i lårbenet, en ledkula och en ledskål. Vid operationen görs ett snitt genom hud, muskler och bindväv på utsidan av höften, lårbenshalsen sågas av så att lårbenshuvudet kan avlägsnas och ersättas med en konstgjord ledkula. Slutligen jämnas ledpannan i bäckenet till så att den konstgjorda ledskålen kan fästas. Protesdelarna kan förankras med eller utan bencement och ibland förlängs det opererade benet något för att uppnå god ledstabilitet.

Inför operationen – förberedelser och hjälpmedel

Desto bättre kondition du har ju lättare går rehabiliteringen efteråt, var därför så aktiv som möjligt fram till operationen. Eftersom du kommer att behöva vissa hjälpmedel efter operationen, exempelvis kryckor, ibland även griptång och strumppådragare, är det bra att ta kontakt med en arbetsterapeut eller fysioterapeut i god tid före. För att underlätta vardagliga aktiviteter hjälper de dig att prova ut kryckor eller annat lämpligt hjälpmedel. Träna gärna på att använda dina hjälpmedel innan operationen. All information om förberedelser får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation.

På en dag var den molande punktsmärtan borta.

JONAS BÜLOW OPERERADE HÖFTEN
OCH FICK LIVSKVALITETEN TILLBAKA.

Läs mer

Operationsdagen

Dagen inleds med ett inskrivningssamtal och operationsförberedelser. Du och operatören träffas och pratar igenom operationen, därefter får du smärtstillande och förebyggande medicin mot illamående. Operationen genomförs i narkos och tar ca 1,5 timma. När du vaknat är det viktigt att direkt komma igång med de första övningarna i träningsprogrammet.

Efter operationen – belastning och sjukskrivning

Vanligtvis får du åka hem dagen efter operationen. Du får belasta benet fullt och det är viktigt att komma igång med träningen så tidigt som möjligt. De första 3 månaderna efter operationen ska du inte böja höften mer än 90° och inte korsa benen eller vrida benet inåt i böjt läge. Det är viktigt att följa restriktionerna för att undvika att höften går ur led. Sjukskrivningens längd brukar variera mellan 6-12 veckor beroende på vilket arbete du har. Det är viktigt att avsätta tid för återhämtning och träning efter operationen, även när du återgår till ditt arbete.

Fysioterapi och uppföljning

Innan du åker hem träffar du fysioterapeuten som ger dig råd och instruktioner om träningsprogrammet du ska följa. Efter 3 veckor träffas vi och tar bort agrafferna (stygn eller hudklämmor som håller ihop såret) och gör en bedömning av sårläkningen. Vidare kan du välja om du vill fortsätta din rehabilitering på Art Clinic eller hos en fysioterapeut på annan vårdcentral.

Resultat

För 95% av patienterna som genomgått en höftledsoperation fungerar den konstgjorda leden fortfarande väl efter 10 år, för de flesta håller protesen livet ut. Hos yngre patienter är risken större att någon gång behöva genomgå en ny operation. Träningen har stor betydelse för resultatet. Det är också viktigt att du följer dina restriktioner de första 3 månaderna för att förhindra att höften går ur led. Att höften går ur led, dvs luxerar, betyder att ledkulan inte ligger på plats i ledskålen. En luxation är mycket smärtsam och kräver akut vård för att få ledkulan på plats genom en s.k. reponering. Om höftleden en gång har luxerat är risken större att det händer igen eftersom de lednära strukturerna som hjälper till att stabilisera leden skadats.

Våra kliniker