Höftprotesoperation

Höftprotesoperation 

Sjukdom i höftleden kan orsaka smärta vid belastning och i vila, försämrad rörlighet och nedsatt funktionsförmåga. Den vanligaste orsaken till höftledsbesvär är artros. När besvären inte lindras av träning och smärtstillande behandling kan man genom operation byta ut de sjuka delarna i leden till en protes. En höftprotes består av två delar, en ledkula och en ledskål. Vid operationen görs ett snitt genom hud, muskler och bindväv på utsidan av höften. Lårbenshalsen sågas av så att lårbenshuvudet kan avlägsnas och ersättas med den konstgjorda ledkulan. Ledpannan i bäckenet jämnas till så att den konstgjorda ledskålen kan fästas. Protesdelarna kan förankras med eller utan bencement. Ibland förlängs det opererade benet något för att uppnå god stabilitet i din nya led. 

Förberedelse inför operationen

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation. Ju bättre kondition du har desto lättare går rehabiliteringen efteråt, var därför så aktiv som möjligt fram till operationen.

 

Du behöver hjälpmedel som kryckkäppar, griptång och strumppådragare efter operationen. Ta i god tid före operationen kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut där du bor. Arbetsterapeuten bedömer behovet av hjälpmedel som underlättar vardagliga aktiviteter. Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten hjälper dig att prova ut två kryckkäppar eller annat lämpligt gånghjälpmedel. Träna gärna på att använda hjälpmedlen innan operationen.

 

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem dagen efter operationen. Du får belasta benet fullt och det är viktigt att komma igång med träningen så tidigt som möjligt. De första 3 månaderna efter operationen ska du inte böja mer än 90° i höften och i böjt läge inte korsa benen eller vrida benet inåt. Det är viktigt att följa restriktionerna för att undvika att höften går ur led. Sjukskrivningens längd brukar variera mellan 6-12 veckor beroende på vilket arbete du har. Det är viktigt att avsätta tid för återhämtning och träning efter operationen, även när du återgår till ditt arbete.

 

Fysioterapi

Innan du går hem från vårdavdelningen träffar du fysioterapeuten som ger dig råd och instruerar träningsprogrammet som du ska följa. När 3 veckor har gått och agrafferna tas på Art Clinic träffar du även någon av våra fysioterapeuter på mottagningen. Efter det kan du välja om du vill fortsätta din rehabilitering på Art Clinic eller hos en fysioterapeut på din vårdcentral eller liknande.

 

Resultat

För 95% av patienterna som genomgått en höftledsoperation fungerar den konstgjorda leden fortfarande väl efter 10 år. För de flesta håller protesen livet ut. Hos yngre patienten är risken större att protesen lossnar med åren och då kan man behöva genomgå en ny operation.

Träningen har stor betydelse för resultatet. Det är också viktigt att du följer dina restriktioner de första 3 månaderna för att förhindra att höften går ur led. Att höften går ur led, sk luxerar, betyder att ledkulan inte ligger på plats i ledskålen. En luxation är mycket smärtsam och kräver akut vård för att dra ledkulan på plats igenom genom en sk reponering. Om höftleden en gång har luxerat är risken större att det händer igen eftersom de lednära strukturerna som hjälper till att stabilisera leden skadas i samband med en luxation.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd.

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Privat: Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmän ortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr. Mats Jolesjö

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.