Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur

Dupuytrens kontraktur (krokiga fingrar) innebär en gradvis skrumpning av den stora senhinnan i handflatan. Initialt blir senhinnan tjockare och bildar ojämnheter i handflatan, detta kan leda till ömhet. Därefter skrumpnar senhinnan och bildar strama strängar från handflatan ut i fingrarna vilket successivt leder till att fingrarna inte kan sträckas ut helt. Dupuytrens kontraktur kan drabba en eller båda händerna och det är vanligast att ring- och lillfinger påverkas. Dupuytrens kontraktur förekommer oftare hos män och sjukdomen är delvis ärftlig. Diabetiker drabbas något oftare än andra. Indikationerna för behandling är när minst ett finger saknar mer än 40° av sträckförmågan. Om behandlingen utförs i ett för tidigt skede är risken stor att man får återfall.

Behandling

Det finns två olika sätt att behandla Dupuytrens kontraktur – injektionsbehandling eller operation. Injektionsbehandlingen innebär att man injicerar ett enzym som löser upp de strama strängarna. Ett par dagar efter injektionen sträcker man ut fingret/fingrarna i lokalbedövning. Vid operation avlägsnar man den strama strängen genom ett snitt i handflatan. Operationen görs i narkos och tar ca 45-90 minuter.

Efter behandling/operation

Efter injektionsbehandlingen läggs ett rejält förband och du ska hålla handen i stillhet och gärna i högläge. Du kommer tillbaka efter 2 dagar för nästa steg då fingret/fingrarna ska sträckas ut. Ibland kan huden spricka i samband med sträckningen. Såret läker på ett par veckor men kräver omläggningar av en sjuksköterska under tiden. Efter injektionsbehandling uppstår det ofta en svullnad och spändhetskänsla i handen som kan sträcka sig upp i armen till armhålan.

Vid en operation får du åka hem efter ett par timmar. Operationssåret omges av ett förband som avlägsnas vid återbesök hos arbetsterapeuten efter ett par dagar då du får en skena och träningsinstruktioner. Stygnborttagningen sker på Art Clinic 14 dagar efter operationen.

Oavsett typ av behandling är det viktigt att täcka över förbandet när du ska duscha, t ex med en plastpåse och gummiband. Undvik att bada tills såren är helt läkta. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har. 

Om fingrarna blir helt raka eller inte beror på graden av rörelseinskränkning och ledstelhet. Det är inte ovanligt att en lätt böjställning kvarstår men det brukar inte ge några besvär.  Ca 30% av de som drabbas återfår långsamt sina besvär efter behandlingen, oavsett injektion eller operation.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. 

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Privat: Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Privat: Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Privat: Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr Mats Jolesjö

Främst verksam inom höft och knäplastik kirurgi

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmänortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.