Sutur av rotatorcuffruptur

Bli patient

Ortopedi > Axel > Sutur av rotatorcuffruptur

Sutur av rotatorcuffruptur
Rotatorcuffens uppgift är att stabilisera axelleden och består av musklerna supraspinatus (som lyfter armen utåt), subscapularis (som inåtroterar överarmen) samt infraspinatus och teres minor (som utåtroterar överarmen). Rotatorcuffen är benämningen på de fyra djupast liggande musklerna kring axelleden, men även bicepsmuskeln, vars långa sena fäster in i axelleden från framsidan, är av stor betydelse. En muskelruptur kan uppstå akut, exempelvis vid fall, eller vara resultatet av långvarig inklämning och överbelastning. Oftast är det en kombination av båda ovanstående. Symtomen visar sig genom nedsatt kraft och smärta, helt eller delvis.

Undersökning och operation

För att bekräfta en misstänkt ruptur görs vanligen en MR- eller ultraljudsundersökning. Operationen syftar till att reparera de skadade muskelsenorna, samt skapa utrymme i leden för att minska smärta och återställa funktion. Ingreppet inleds alltid med en titthålsoperation (artroskopi) för att säkerställa att senan går att laga. Oftast kan skadorna även åtgärdas artroskopiskt – ibland måste dock en öppen operationsteknik användas, vilket ger ett något större ärr på huden.

All information om förberedelser får du hemskickad i samband med att du anmäls för operation.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter operationen. För att den reparerade senan ska läka ordentligt förses du med ett axellås som ska användas dygnet runt i 4 veckor, samt ytterligare 2 veckor nattetid. De sista 2 veckorna får du även ett enklare axelförband att använda dagtid. Det är viktigt att du följer de restriktioner som bestäms av din läkare och restriktionerna beror på vilken eller vilka muskler som är opererade. Oftast tillåts s.k. passivt rörelseuttag, men det är viktigt att du får noggranna instruktioner innan det påbörjas.

Bli patient

Fysioterapi

Kom gärna i kontakt med en fysioterapeut i god tid innan operationen. Ju bättre styrka och rörlighet du har inför ingreppet desto lättare går rehabiliteringen efter. Boka tid hos din fysioterapeut senast 4 veckor efter operationen för fortsatt träning – gärna hos en fysioterapeut som är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer. Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem och den totala rehabiliteringen är 6-12 månader, där ditt eget engagemang i träningen är avgörande för resultatet.

Våra kliniker