Sutur av rotatorcuffruptur

Sutur av rotatorcuffruptur 

Rotatorkuffen är benämningen på de fyra djupast liggande musklerna kring axelleden. Axelleden är en kulled med stort rörelseomfång och det är rotatorcuffens uppgift att stabilisera axelleden. Rotatorcuffen består av musklerna supraspinatus (som lyfter armen utåt), subscapularis (som inåtroterar överarmen) samt infraspinatus och teres minor (som utåtroterar överarmen). En annan muskel som kan vara av betydelse i axeln är biceps vars långa sena fäster in i axelleden från framsidan. En muskelruptur kan uppstå akut t ex vid fall eller vara resultatet av långvarig inklämning och överbelastning. Oftast är det en kombination av ovanstående. Symtomen vid en ruptur av en eller flera av dessa muskler är helt eller delvis nedsatt kraft och smärta. För att bekräfta en misstänkt ruptur görs vanligen en MR-undersökning eller ultraljudsundersökning. Operationen syftar till att reparera de skadade muskelsenorna samt skapa utrymme i leden för att minska smärta och återställa funktion. Ingreppet inleds alltid med en titthålsoperation (artroskopi) för att säkerställa att förhållandena är sådana att senan går att laga. Oftast kan skadorna åtgärdas artroskopiskt men ibland måste en öppen operationsteknik användas vilket i sådana fall ger ett något större ärr på huden. 

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter op-erationen. För att den reparerade senan ska läka fast ordentligt förses du med ett axellås som ska användas dygnet runt 4 veckor samt ytterligare 2 veckor nattetid. De sista 2 veckorna får du ett enklare axelförband att använda dagtid. Det är viktigt att du följer de restriktioner som bestäms av din läkare. Restriktionerna beror på vilken eller vilka muskler som är opererade. Oftast tillåts s.k. passivt rörelseuttag men det är viktigt att du får noggranna instruktioner innan du påbörjar detta.

Fysioterapi

Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem. Kontakta gärna en fysioterapeut innan operationen om du inte redan har en etablerad kontakt. Ju bättre styrka och rörlighet du har inför ingreppet desto lättare går rehabiliteringen efter. Du ska ha en bokad tid hos en fysioterapeut senast 4 veckor efter operationen för fortsatt träning. Vi ser gärna att din fysioterapeut är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer. Den totala rehabiliteringen är 6-12 månader och ditt eget engagemang i träningen är avgörande för resultatet.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. 

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp.

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmän ortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr. Mats Jolesjö

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.