Impingement

Impingement

Subacromiell impingement betyder inklämning under skuldrans tak (acromion) och är ett de vanligaste problemen i axelleden.

Vanliga orsaker är både kort– och långvarig överbelastning, anatomiska variationer, förtjockad slemsäck eller åldersförändringar. När slemsäcken eller muskelsenorna som ligger djupast intill axelleden kläms mellan överarmsbenet och skuldrans tak orsakas en inflammation. Med tiden bildas ärrvävnad och inflammation och svullnad ökar vilket leder till ytterligare trånga förhållande och inklämning. Operationen vid impingement kallas subacromiell dekompression och syftar till att och frilägga de inklämda strukturerna. För att skapa plats tas slemsäcken och ett par millimeter från undersidan av benet på skuldrans tak bort. Ingreppet görs med titthålsteknik. Ibland kan det vara aktuellt att samtidigt göra en avlösning av bicepsmuskelns långa sena då denna kan vara ytterligare en orsak till smärta. Om detta görs kan i vissa fall bicepsmuskelns kontur förändras. Styrka och funktion förblir dock normal.

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter operationen. Om inget annat anges så får du röra och belasta fritt i den grad som smärtan tillåter. Var försiktig med tunga lyft och monotont arbete ovanför axelnivå de första 6 veckorna efter operationen. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Fysioterapi

Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem. Vi rekommenderar att du bokar tid hos en fysioterapeut för fortsatt rehabilitering 1 vecka efter operationen. Vi ser gärna att din fysioterapeut är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. 

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Privat: Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Privat: Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmänortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr Mats Jolesjö

Främst verksam inom höft och knäplastik kirurgi

Dr. Sven Gredevik

Dr Gredevik tog sin läkarexamen 1995 vid Lunds Universitet. Han har specialistkompetens inom ortopedi och axelkirurgi.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.