Bankart (främre axelinstabilitet)

Bankart (främre axelinstabilitet)

En bankartskada är en skada på ledkapselns och de främre axelledbandens infästning mot ledskålen. Skadan orsakas av att överarmens övre del som bildar ledhuvudet förskjuts framåt i förhållande till ledskålen på skulderbladet vilket innebär att axelleden luxerar (går ur led) eller subluxerar (på väg att gå ur led). Denna skada sker oftast vid ett trauma mot axeln, såsom ett fall eller en skada vid idrottsutövning. Undantagsvis kan skadan istället uppkomma av överbelastning och upprepade microtrauman. Symtomen är ofta instabilitetskänsla, smärta och upprepade luxationer/subluxationer. Oftast görs en vanlig röntgen men ibland behövs det också göras en MR-undersökning. Operationen syftar till att återfästa ledkapseln och de främre ledbanden mot ledpannan. Ofta har den här vävnaden ärrat fast i ett felaktigt läge. Först frigörs därför ledkapsel och ledband för att sedan med hjälp av små s.k. suturankare fästas åter i rätt läge och med rätt spänning emot ledpannan. Operationen utförs med titthålsteknik. 

Förberedelser inför operation

Information om förberedelser inför operationen får du hemskickad till dig i samband med att du anmäls för operation.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter operationen. För att de reparerade strukturerna ska läka fast ordentligt förses du med ett axellås som ska användas dygnet runt 3 veckor samt ytterligare 3 veckor nattetid. De sista 3 veckorna får du ett enklare axelförband att använda dagtid. Det är viktigt att du följer de restriktioner som bestäms av din läkare. Restriktionerna kan variera men det vanligaste är att du inte får rotera överarmen utåt de första 6 veckorna, alltså vrida underarmen ut från kroppen förbi den gräns att underarmen pekar rakt fram. Oftast tillåts s.k. passivt rörelseuttag i de övriga rörelseriktningarna (ej utåtrotation) men det är viktigt att du får nog-granna instruktioner innan du påbörjar detta. Efter 3 månader kan man återgå normal träning, men du bör vänta 6 månader innan återgång till tung styrketräning, kontakt- eller kollisionsidrott. Operationen har mycket goda resultat under rätt förutsättningar. Metoden återställer axelns anatomi och funktion men gör den inte mer stabil än den varit före skadan. Många får en liten bestående nedsättning i rörelseomfånget i utåtrotationen vilket inte brukar ge några som helst besvär i vare sig idrott eller vardagsaktiviteter. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Fysioterapi

Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem. Kontakta gärna en fysioterapeut innan operationen om du inte redan har en etablerad kontakt. Ju bättre styrka och rörlighet du har inför ingreppet desto lättare går rehabiliteringen efter. Du ska ha en bokad tid hos en fysioterapeut senast 3 veckor efter operationen för fortsatt träning. Vi ser gärna att din fysioterapeut är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer. Den totala rehabiliteringen är 3-6 månader och ditt eget engagemang i träningen är avgörande för resultatet.

 • Bli patient hos oss

  Du kan komma till oss privat, genom din sjukvårdsförsäkring eller via landstinget. Läs mer här.

 • Mottagningsbesök

  När du träffar din läkare för första gången får du berätta om dina besvär och läkaren gör en undersökning. Utifrån läkarens bedömning gör ni tillsammans upp en plan för din behandling som kan bestå av fysioterapi/sjukgymnastik, operation eller annan åtgärd. 

 • Operation

  Läkaren bedömer om dina besvär kan åtgärdas eller lindras av en operation. Inför din operation får du skriftlig information om allt du behöver veta före, under och efter ditt ingrepp. 

 • Uppföljning

  Oavsett om du blivit opererad hos oss eller fått annan behandling så vill vi veta hur du mår och hur det har gått för dig med dina besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Art Clinic. 

 • Kvalitetsutveckling

  Vi följer upp dig som patient och den vårdprocess du gått igenom kontinuerligt för att ständigt förbättra den vård och service vi erbjuder. Vi registrerar alla våra operationer i alla relevanta register för patientsäkerhet och trygghet.

Våra specialister


Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Dr. Andreas Gustafsson

Dr Andreas Gustafsson tog sin läkarexamen år 2002 vid Göteborgs Universitet och år 2009 blev han Specialist inom ortopdi.

Dr. Fredrik Hydling

Dr. Fredrik Hydling är förutom specialist i ortopedi också legitimerad sjukgymnast. Han har därför en mycket god insikt i hela vårdkedjan från första mottagningsbesök till färdigbehandlad patient.

Dr. Håkan Sporrong

Dr Håkan Sporrong tog sin läkarexamen år 1978 vid Göteborgs Universitet och år 1985 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Johannes Eckerström

Innan Johannes började sin tjänstgöring på Art Clinic 2013 tjänstgjorde han som överläkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dr. Jonas Franke

Jonas har ett brett ortopediskt kunnande och är särskilt specialiserad inom axel och armbågskirurgi samt artroskopisk kirurgi. 

Dr. Mikael Widmark

Michael Widmark tjänstgjorde som Överläkare på ortopedkliniken i Varberg år 2002 - 2011 med ansvar för barn ortopedin i norra Halland samt korsbandskirurgi.

Dr. Niclas Andersson

Dr. Niclas Andersson är en erfaren ortopedkirurg och idrottsläkare med med särskild inriktning på knäkirurgi samt höft- och knäprotes kirurgi.

Dr. Olof Lundin

Dr Olof Lundin tog sin läkarexamen år 1984 vid Göteborgs Universitet och år 1991 blev han färdig Specialist i Ortopedisk kirurgi.

Dr. Anders Hugander

Utbildningar


2002 Specialistexamen allmän kirurgi, Norge
2001 Ackreditering i kolorektal kirurgi, SFKRK
1987 Docent kirurgi, Lund

Dr. Mats Jolesjö

Dr. Mathias Gullnered

Mathias är allmän ortoped med huvudsaklig verksamhet inom proteskirurgi höft samt knä, men även artroskopisk  kirurgi samt hand och fot.

Dr Gustav Hedbäck

Dr. Hedbäck är legitimerad läkare sedan 2002 och har sedan 2009 arbetat som specialist inom ortopedi. Han opererar bl a höftproteser.