Bankart (främre axelinstabilitet)

Bli patient

Ortopedi > Axel > Bankart (främre axelinstabilitet)

Bankart (främre axelinstabilitet)
En bankartskada är en skada på ledkapselns- och de främre axelledbandens infästning mot ledskålen. Skadan orsakas av att överarmens övre del, som bildar ledhuvudet, förskjuts framåt i förhållande till ledskålen på skulderbladet. Det innebär att axelleden luxerar (går ur led) eller subluxerar (är på väg att gå ur led). Denna skada uppstår oftast vid ett trauma mot axeln, exempelvis vid fall. Undantagsvis kan skadan istället uppkomma av överbelastning och upprepade microtrauman. Symtomen är ofta instabilitetskänsla, smärta och upprepade luxationer/subluxationer.

Undersökning och operation

Normalt sätt undersöks du med en vanlig röntgen, ibland behövs det också göras en MR-undersökning. Operationen syftar till att återfästa ledkapseln och de främre ledbanden mot ledpannan – ofta har den här vävnaden ärrat fast i ett felaktigt läge. Först frigörs därför ledkapsel och ledband för att sedan, med hjälp av små s.k. suturankare, fästas åter i rätt läge och med rätt spänning mot ledpannan. Operationen utförs med titthålsteknik.

All information om förberedelser får du hemskickad i samband med att du anmäls för operation.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter operationen. För att de reparerade strukturerna ska läka fast ordentligt förses du med ett axellås som ska användas dygnet runt i 3 veckor, samt ytterligare 3 veckor nattetid. De sista 3 veckorna får du även ett enklare axelförband att använda dagtid. Det är viktigt att du följer de restriktioner som gäller för just dig.

Restriktionerna kan variera men det vanligaste är att du inte får rotera överarmen för långt utåt de första 6 veckorna. Oftast tillåts s.k. passivt rörelseuttag i de övriga rörelseriktningarna (ej utåtrotation), men det är viktigt att du får noggranna instruktioner innan det påbörjas. Efter 3 månader kan du återgå till normal träning, men du bör vänta minst 6 månader innan tung styrketräning, kontakt- eller kollisionsidrott.

Fysioterapi

Kom gärna i kontakt med en fysioterapeut i god tid innan operationen. Ju bättre styrka och rörlighet du har inför ingreppet desto lättare går rehabiliteringen efter. Boka tid hos din fysioterapeut senast 3 veckor efter operationen för fortsatt träning – gärna hos en fysioterapeut som är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer. Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem och den totala rehabiliteringen är 3-6 månader, där ditt eget engagemang i träningen är avgörande för resultatet.

Resultat

Operationen ger mycket goda resultat under rätt förutsättningar. Metoden återställer axelns anatomi och funktion, men gör den inte mer stabil än den varit före skadan. Många får en liten bestående nedsättning i rörelseomfånget i utåtrotationen vilket inte brukar ge några som helst besvär i vare sig idrott eller vardagsaktiviteter. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

Bli patient

Våra kliniker