Axelprotes

Bli patient

Ortopedi > Axel > Axelprotes

Axelprotes
Vid artros, frakturer eller omfattande muskelskador i axelleden kan axelleden behöva bytas mot en konstgjord led. Vid en axelplastik kan en anatomisk eller omvänd protes sättas in. Den anatomiska protesen fungerar precis som en vanlig axelled där ledhuvudet sitter på överarmsbenet och ledskålen sitter på skulderbladet. Vid en omvänd protes byter man plats på ledhuvudet och ledskålen. Det är individuella faktorer som avgör vilken typ av protes som passar just dig.

Operation

Vid en axelplastik kan en anatomisk eller omvänd protes sättas in. En omvänd protes innebär att man byter plats på ledhuvudet och ledskålen. Det är individuella faktorer som avgör vilken typ av protes som passar just dig.

All information om förberedelser får du hemskickad i samband med att du anmäls för operation.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Vårdtiden är vanligtvis 2-3 dygn och de 1-3 första veckorna avlastar du armen i ett axelförband dygnet runt. Det är viktigt att ta ut armen ur förbandet och träna rörligheten redan från början. Din läkare kommer att informera om vilka restriktioner som gäller för just dig.

Vanligtvis ska belastning undvikas, samt ska du vara försiktig med rotationer i axeln de första veckorna. Nästan alla som genomgår en axelplastik blir helt smärtfria, det är dock vanligt att man inte återfår normal rörlighet och funktion i axeln även om det oftast bli bättre än innan operationen. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har. Det är dock inte lämpligt att återgå till ett tungt fysiskt arbete för den som genomgått en axelplastik.

Bli patient

Fysioterapi

Det är viktigt med regelbunden fysioterapeutkontakt under hela rehabiliteringsperioden (ca 6-12 månader). Kontakta därför en fysioterapeut redan innan operationen och boka en tid så snart som möjligt efter operationen. Vi ser gärna att din fysioterapeut är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer.

Våra kliniker