AC-leds artros

BLI PATIENT

Ortopedi > Axel > AC-leds artros

AC-leds artros

AC-leden är leden mellan Acromion (skuldrans tak) och Clavicula (nyckelbenet). Artros i AC-leden innebär att det brosket som normalt täcker ledytan är skadat. Det gör att skelettdelarna inte glider mot varandra som de ska, vilket orsakar smärta och inflammation. Besvären kan lindras av antiinflammatoriska och smärtstillande mediciner samt sjukgymnastik och vid utebliven effekt kan operation övervägas.

Operation

Operationen syftar till att skapa mer utrymme mellan Acromion och Clavicula genom att ta bort några millimeter av den skadade ytan. Operationen genomförs vanligtvis med titthålsteknik och det görs ett par knappt centimeterstora snitt i huden. Det är inte ovanligt med andra samtidiga besvär i axelleden, även dessa kan oftast åtgärdas i samband med ingreppet.

All information om förberedelser får du hemskickad i samband med att du anmäls för operation.

Sveriges nöjdaste patienter

Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Ett NKI (nöjd kund index) på hela 9,79/10 bekräftar vår målsättning – att hjälpa patienter genom högsta kvalitet, omsorg och säkerhet.

Efter operationen

Vanligtvis får du åka hem ett par timmar efter operationen. Om inget annat anges så får du röra och belasta axeln fritt i den grad som smärtan tillåter. Resultatet efter en AC ledsoperation är oftast mycket bra och de flesta patienter blir av med sin smärta när läkning och rehabilitering är avklarad. De flesta upplever en klar förbättring redan efter 6-8 veckor. Sjukskrivningens längd varierar beroende på vilket arbete du har.

bli patient

Fysioterapi

Du får ett träningsprogram med rörlighetsövningar innan du åker hem. Glöm inte att boka tid hos din fysioterapeut senast 1 vecka efter operationen för fortsatt träning – gärna hos en fysioterapeut som är förtrogen med Axelinakonceptet för rehabilitering efter axeloperationer.

Våra kliniker