Kvalitet för livet

Art Clinics främsta målsättning är att hjälpa varje patient att återfå sin fulla livskvalitet. Genom personal, lokaler och utrustning i världsklass skapas rätt förutsättningar för hög patientsäkerhet och optimala slutresultat. Koncernen håller en bevisad hög kvalitet inom hela vård- och behandlingsprocessen med resultat som är över riksgenomsnittet i samtliga kvalitetsregister.

Ronnie Pettersson, VD Helhetsperspektiv från början till slut

Rojda Gümüscü, Specialistkirurg Vad är kvalitet?

Niclas Andersson, Ortopedspecialist Patienten i fokus

Kenneth Karlin, Narkossjuksköterska Högsta kvalitet för din trygghet

Elma Clarholm, Receptionist Ett empatiskt möte

Morgan Dunér, Intensivvårdssjuksköterska UVA – En plats för trygghet och omsorg

Alexandra Jonzon, Sjuksköterska Det stora i det lilla extra

Lisa Forsberg, Fysioterapeut Fysioterapi med rätt förutsättningar

Certifiering och säkerhet

Koncernen är ISO certifierad enligt SS EN ISO 9001: 2015, som den enda ISO certifierade plastikkirurgiska kliniken i Sverige. Vi har investerat i nya toppmoderna kliniker med internationell standard som följer EU:s krav på funktion och säkerhet. All medicinteknisk utrustning som används vid operation och uppvak är försörjda med UPS-system och dieselaggregat, vilket garanterar strömtillförsel till hela kliniken vid strömavbrott eller elfel.

Boka konsultation

Avgörande ventilation

Våra operationsavdelningar har en hög grad av sterilitet och ren luft som förebygger risken för infektioner. Tekniken i våra ventilationssystem bygger på en enkel naturlag: kall luft är tyngre än varm. Den rena, svalare luften, graviterar ned genom den omgivande rumsluften via ett system av luftduschar. En metod som skyddar operationssåret från bakterier i luften. Den svala luften uppskattas även av personalen som är fysiskt aktiva med varma skyddskläder. Luftmätningar görs en gång per år för att dokumentera luftkvaliteten.

Boka konsultation

Specialistkompetens och tillgänglighet

Samtliga av våra läkare och sjuksköterskor är specialister inom sitt område. Under operation är salen bemannad med specialistläkare, anestesiläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och sjuksköterska, eller undersköterska. Vi har ett utarbetat jourschema för att åtgärda tillstötta komplikationer och beredskap finns för att inkalla all operationspersonal på kort varsel. Vid akuta problem utanför kontorstid kan patienten kontakta oss dygnet runt, måndag till fredag.

Art Clinic AB uppfyller samtliga av Socialstyrelsens uppsatta regler och krav för att bedriva sjukvård/specialistläkartjänster. Art Clinic och dess ledning är väl insatta i regionernas måldokument, riktlinjer och policys som är beslutade av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. Art Clinic har sedan 2005 kompletterat den offentliga vården med att erbjuda en kostnadseffektiv specialistvård med hög kvalitet, kontinuitet och helhetssyn genom sina samarbetsavtal med bl.a Västra Götalands Regionen, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland, Region Jönköpings län och den offentliga sjukvården i Norge