Kvalitet för livet

Art Clinics främsta målsättning är att hjälpa varje patient att återfå sin fulla livskvalitet. Genom personal, lokaler och utrustning i världsklass skapas rätt förutsättningar för hög patientsäkerhet och optimala slutresultat. Koncernen håller en bevisad hög kvalitet inom hela vård- och behandlingsprocessen med resultat som är över riksgenomsnittet i samtliga kvalitetsregister.

Ronnie Pettersson, VD Helhetsperspektiv från början till slut

Rojda Gümüscü, Specialist inom plastikkirurgi Vad är kvalitet?

Niclas Andersson, Ortopedspecialist Patienten i fokus

Kenneth Karlin, Narkossjuksköterska Högsta kvalitet för din trygghet

Elma Clarholm, Receptionist Ett empatiskt möte

Morgan Dunér, Intensivvårdssjuksköterska UVA – En plats för trygghet och omsorg

Alexandra Jonzon, Sjuksköterska Det stora i det lilla extra

Lisa Forsberg, Fysioterapeut Fysioterapi med rätt förutsättningar

Certifiering och säkerhet

Koncernen är ISO certifierad enligt SS EN ISO 9001: 2015, som den enda ISO certifierade plastikkirurgiska kliniken i Sverige. Vi har investerat i nya toppmoderna kliniker med internationell standard som följer EU:s krav på funktion och säkerhet. All medicinteknisk utrustning som används vid operation och uppvak är försörjda med UPS-system och dieselaggregat, vilket garanterar strömtillförsel till hela kliniken vid strömavbrott eller elfel.

Boka konsultation

Avgörande ventilation

Våra operationsavdelningar har en hög grad av sterilitet och ren luft som förebygger risken för infektioner. Tekniken i våra ventilationssystem bygger på en enkel naturlag: kall luft är tyngre än varm. Den rena, svalare luften, graviterar ned genom den omgivande rumsluften via ett system av luftduschar. En metod som skyddar operationssåret från bakterier i luften. Den svala luften uppskattas även av personalen som är fysiskt aktiva med varma skyddskläder. Luftmätningar görs en gång per år för att dokumentera luftkvaliteten.

Boka konsultation

Specialistkompetens och tillgänglighet

Samtliga av våra läkare och sjuksköterskor är specialister inom sitt område. Under operation är salen bemannad med specialistläkare, anestesiläkare, anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och sjuksköterska, eller undersköterska. Vi har ett utarbetat jourschema för att åtgärda tillstötta komplikationer och beredskap finns för att inkalla all operationspersonal på kort varsel. Vid akuta problem utanför kontorstid kan patienten kontakta oss dygnet runt, måndag till fredag.

Kvalitativa mätningar
för din trygghet

Vi lägger ner mycket tid på att kontrollera, utvärdera och säkerställa kvaliteten i vårt arbete för att se till att du är i trygga händer när du besöker våra kliniker. Art Clinic deltar i samtliga nationella kvalitetsregister som finns tillgängliga och är relevanta för vår verksamhet och vi stödjer aktivt en utveckling av öppna kvalitetsregister.

Höft- och knäkirurgi

Art Clinic redovisar alla ingrepp inom proteskirurgi för höft och knä i Svenska Ledprotesregistret. Det är ett kvalitetsregister som finns till för att du som patient ska få bästa möjliga vård när du får en knä- eller höftprotes inopererad. Art Clinic ligger i topp bland svenska kliniker som erbjuder denna typ av proteskirurgi.

Resultat

Höftprotes

 • Andelen reoperationer av en höftprotesoperation i Sverige är 2 %, men på Art Clinic Jönköping är det 0,5 % och på Art Clinic Göteborg 0,9 %.
 • Knäprotes

 • 90,4 % av patienterna är nöjda efter sin knäprotesoperation på Art Clinic Jönköping.
 • 89,4 % av patienterna är nöjda efter sin knäprotesoperation på Art Clinic Göteborg.
 • *Rikssnittet för nöjda patienter i Sverige är 85 % enligt Ledprotesregistret.se

  Ryggkirurgi

  Inom ryggkirurgi registrerar vi våra ingrepp enligt SKR:s kvalitetsregister, Svenska ryggregistret, för ryggkirurgi. Under 2021 har Art Clinic legat i topp bland de kliniker som erbjuder denna typ av ingrepp.

  Resultat

  Cervikal ryggkirurgi/halsryggen

 • Av totalt 7050 operationer i Sverige utfördes 750 av dem på Art Clinic under 2021.
 • 2,6 % reoperationer av cervikal/halsryggen i Sverige, på Art Clinic utfördes 1,1 %.
 • Lumbal ryggkirurgi/nedre ryggkirurgi

 • Av totalt 46 963 operationer i Sverige utfördes 2 275 av dem på Art Clinic Göteborg och 1 172 av dem på Art Clinic Jönköping.
 • 5,8 % reoperationer av lumbal/nedre ryggkirurgi i Sverige, på Art Clinic Göteborg gjordes 5,2 % på Art Clinic Göteborg och 4,6 % på Art Clinic Jönköping.
 • Bröstkirurgi

  För att registrera våra bröstingrepp använder vi oss av det nationella kvalitetsregistret, BRIMP. Det står för Bröstimplantatregistret och syftar till att minska komplikationerna och öka patientsäkerheten vid ingrepp med bröstimplantat. Det gäller både dem som får implantat i samband med bröstcancerbehandling och dem som låter sätta in implantat av andra anledningar.

  Antal reoperationer i Sverige inom bröstingrepp (enligt BRIMP):

  1,8 % andel reopererade inom 60 dagar
  Gäller för 2019 vid rekonstruktiv bröstkirurgi.

  0,6 % andel reopererade inom 60 dagar.
  Gäller för 2019 vid plastikoperationer.

  En arbetsplats med engagerade medarbetare

  Art Clinic är måna om att vara en ansvarsfull och engagerad arbetsgivare. Vi mäter våra medarbetares mående med en NMI-enkät (Nöjd Medarbetar-Index) för att ta reda på trivseln bland personalen. Under 2021 uppnådde Art Clinic ett resultat på 4,18/5. Vi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra personalens villkor och arbetsförhållanden.

  Miljöcertifierad patientsäker vård

  Vår klinik i Stockholm ligger vid Sophiahemmet som är en ackrediterad vårdgivare vilket betyder att vi ska uppfylla krav på kvalitet, patientsäkerhet och kompetens. Till ackrediteringen ingår även en miljöcertifiering vilket är en självklar del för vår verksamhet.

  Sveriges nöjdaste patienter

  För oss är våra patienters välmående det absolut viktigaste och därför mäter och utvärderar vi det varje månad via NKI-enkäter (Nöjd Kund-Index). Enkäten, som genomförs av Improveit, är utformad så att patienten lämnar kommentarer om sin upplevelse av behandlingen, kliniken och eventuella förbättringsförslag. Alla inlämnade enkäter följs upp noga och redovisas internt.

  Vi är stolta över att ha landets nöjdaste patienter. Art Clinic har ett NKI på hela 9,79/10 vilket bekräftar vår vision – att hjälpa patienter med högsta möjliga kvalitet, omsorg och säkerhet.

  Art Clinic AB uppfyller samtliga av Socialstyrelsens uppsatta regler och krav för att bedriva sjukvård/specialistläkartjänster. Art Clinic och dess ledning är väl insatta i regionernas måldokument, riktlinjer och policys som är beslutade av Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, samt Hälso- och sjukvårdsnämnden. Art Clinic har sedan 2005 kompletterat den offentliga vården med att erbjuda en kostnadseffektiv specialistvård med hög kvalitet, kontinuitet och helhetssyn genom sina samarbetsavtal med bl.a Västra Götalands Regionen, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Halland, Region Jönköpings län och den offentliga sjukvården i Norge