Priser

Information och rådgivning avseende näsplastik

Konsultation med en specialist (plastikkirurg, ca 30 min) – 500 kr

Konsultation till plastikkirurg gällande bedömning av patient från en annan klinik eller från utlandet – 1 500 kr

Patienten skall då ha varit på slutkontroll och ha med journalkopia. Tidigast 6 månader efter ett ingrepp.

Alla våra kliniker är kontantfria. De betalningslösningar som erbjuds i våra receptioner är kortbetalning och swishbetalning.

Uteblivet besök

Uteblivet besök till specialistläkare debiteras med 500 kr

Finansiering

Vill du veta mer om våra finansieringslösningar?

Näskirurgi (näsoperationer)

Pris för näsplastik (narkos) – från 59 500 kr

Pris för sekundär näsplastik (narkos) – från 75 000

Pris för näsplastik (lokal) – från 28 900 kr

Prissättning för plastikkirurgi

Alla priser Art Clinic lämnar på plastikkirurgi är totalpriser.

Detta innebär att alla tjänster och material såsom (1 st) kompressionsplagg, efterkontroller samt narkos eller lokalbedövning

ingår i den angivna priset.

Intyg och fotokopior

Utskrift av remiss/utlåtande (specialist): 1 500 kr

Begäran av fotokopior före/efter operation: 0 kr

Övernattning

Pris per extranatt, inkl måltider och bevakning (där övernattning ej ingår i operationen)

4 900 kr.

Art Clinic´s priser baserar sig på följande förhållanden;

Att vi har sjukhusstandard i våra lokaler och på vår utrustning

Kliniken tillhandahåller avancerad utrustning och meriterad personal

Patienterna betalar i vissa tillfällen enbart gällande offentlig egen andel

I vår kompetensgaranti ingår följande;

Alla läkare är legitimerade samt innehar specialistkompetens

All övrig personal är legitimerade inom sina arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi har fast anslutna narkosläkare och kan därför erbjuda operationer i narkos med kvalificerad övervakning under och efter

operation

Till de faktorer som påverkar prissättningen på de olika ingreppen och behandlingarna hör vilken typ av ingrepp som utförs samt hur mycket resurser detta tar i anspråk i fråga om personalkrävande eftervård, utrustning, lokaler, förberedelser,

Finansieringsmetod

Låna: SEK
Tid: månader
Your Loan Interest
Betala ca: SEK / mån