Hur gör man ett tryggt val av plastikkirurgisk klinik?

Vid ett så viktigt ingrepp som en plastikoperation – oavsett vilken typ – så måste valet av klinik kännas fullständigt tryggt och rätt för dig. Och det finns några faktorer som är extra viktiga att ta hänsyn till när du väljer.

 

Kirurgens kompetens är avgörande
För din säkerhet skull är det mycket viktigt att du väljer en kirurg som har rätt kompetens och dessutom är certifierad för det ingrepp du önskar diskutera och utföra. När du väljer Art Clinic kan du vara trygg i att våra plastikkirurger är specialister i plastikkirurgi och dessutom har överläkarkompetens. Naturligtvis är de också medlemmar i Svensk Plastikkirurgisk Förening(SPLF) samt Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi.

 

Oregelbunden kvalitetskontroll en risk för patienterna
Tyvärr är kontrollreglering inom den svenska privatvården för plastikkirurgi nästan obefintlig. Det kan förekomma kvalitetsbrister i systemet som tyvärr upptäcks när det är för sent, det vill säga av patienterna själva. Att kirurgen har gjort en felaktig bedömning, att kliniken använder sig av oprövade metoder eller att en operation genomförs trots att patienten upplevs osäker i sitt beslut är alla tråkiga exempel på detta. Som patient behöver man idag därför lägga mycket tid på att jämföra och kontrollera vilken klinik som passar bäst – och dessutom känns helt trygg.

 


Klinikens ansvar börjar redan vid första konsultationen
Det främsta syftet med konsultationsbesöket på kliniken är att skapa samsyn mellan patienten och kirurgen. Då går man igenom de önskemål och förutsättningar du som patient har och som kirurgen behöver ta hänsyn till. Därefter gör plastikkirurgen en bedömning. Är ett plastikkirurgiskt ingrepp lämpligt för dig, och i så fall vilket?

 

En stor del av konsultationen går ut på att informera om alla delar av en operation, även eventuella komplikationer. Om jag inte upplever att en patient är redo för ett ingrepp ber jag hen avvakta, det är mitt ansvar som plastikkirurg att även avråda i vissa fall, säger Peter Zachrisson, plastikkirurg på Art Clinic Göteborg.

 

Helheten avgörande för säkerheten
Ronnie Pettersson är grundare av Art Clinic och arbetar idag som klinikens områdeschef. Han menar att nyckeln till Art Clinics framgång är det kompromisslösa säkerhetstänket, för alla delar av verksamheten. De bestämde sig tidigt för att medarbetare, lokaler och utrustning alltid skulle vara av absolut högsta kvalitet. Bara så kan man skapa rätt förutsättningar för total patientsäkerhet och optimala resultat. Delar av verksamheten, som operationssalarna, kontrolleras dessutom regelbundet av oberoende konsulter för att säkerställa att de håller önskad kvalitet.

 

Som patient är man redan så utlämnad, då är det upp till personalen på kliniken att se till att man känner sig trygg, från första mötet till sista återbesöket, säger Ronnie Pettersson.

 

En av de viktigaste sakerna att kontrollera
När du jämför olika kliniker är det viktigt att ta reda på hur de arbetar med alla steg i vårdförloppet. Ett av de allra sista stegen, deras rutiner för uppföljning är centralt för att du ska kunna känna dig trygg. Hur arbetar kliniken med återkoppling? Vad händer om något inte går som det ska och komplikationer uppstår? Hur minimeras risken för att något liknande sker igen? Uppföljningen säger mycket om hur seriös kliniken faktiskt är. Men framför allt är det avgörande för både din säkerhet och resultatet.

Klicka här om du funderar på att boka konsultation