Narkos vid operation – hur fungerar det? 

Narkos, anestesi och sömnmedel. Tack vare att forskningen på sövningsmedel har gått framåt har det idag blivit vanligt och mer säkert att använda narkos vid plastikkirurgiska ingrepp. Att sövas med narkos är en flerstegsprocess som sker innan, under och efter själva operationen. Här går vi igenom processen och vad du behöver veta om narkos. 

 Det finns många orsaker till att använda narkos vid operationer. Från kirurgens perspektiv är det viktigt att få arbeta ostört och koncentrerat och för patienten är det skönt att undvika smärta och slippa ta del av allt som händer under operationen. Det är dock vanligt att känna en viss oro och osäkerhet inför en sövning. Därför är det bra att känna till de moderna narkosmetoderna som gör att man kan genomgå plastikkirurgi på ett tryggt och smidigt sätt. 

 Innan operationen – berätta om din hälsa 
Inför en operation så har du redan vid konsultationen fyllt i vår hälsodeklaration som är ett ytterst viktigt dokument för att säkerställa den medicinska säkerheten. I den skall du bland annat uppge om du har några allergier, om du tar några mediciner och i så fall vilka, om du sövts tidigare och för vad, om du har några sjukdomar som kan inverka på behandlingen. På operationsdagen träffar du också vår narkosläkare som kanske har några kompletterande frågor och som ger dig information om den narkos som planeras. Du får därefter så kallad premedicinering som är till för att ge lugn och få kroppen att stressa av inför operationen. 

 Vid operationen – under ständig kontroll 
Under operationen övervakas du noga av ett team med erfarna narkosläkare och sköterskor som ser till att du hela tiden får tillräcklig narkos. Mängden läkemedel baseras på din längd och vikt och därför kontrolleras detta inför varje operation. Vanligtvis används idag så kallad intravenös narkos där alla läkemedel ges via en nål i handen eller armvecket. Detta gör att du snabbt somnar och inte känner någon smärta under själva ingreppet. När operationen börjar närma sig sitt slut minskar man på tillförseln av narkosmedel så att du vaknar precis när allt är klart. 

 Efter operationen – återhämtning i din egen takt 
När du vaknar upp efter operationen kan det kännas förvirrande och lite obehagligt. Andra biverkningar som kan förekomma är huvudvärk, yrsel eller illamående. Dessa försvinner normalt efter några timmar. Med rätt förberedelser och professionellt stöd efter operationen kan återhämtningsprocessen påbörjas snabbare. På uppvakningsavdelningen tar vi hand om dig och ser till att du är smärtlindrad och har det bra. När du är tillräckligt vaken förs du över till vårdavdelningen eller får gå hem beroende på vilket ingrepp som utförts. 

Endast specialister på klinikerna 
På alla våra kliniker jobbar endast specialistutbildad narkospersonal som har minst fem års erfarenhet av arbete med anestesi. Det är en kvalitetsmärkning och viktig insats som vi aldrig kommer tumma på. 

Har du fler frågor om hur det är att sövas vid en operation? Kontakta oss här så svarar vi på dina frågor.