Vårdgaranti

14/04/20

Vårdgarantin innebär att du ska och har rätt till att få vård inom en viss tid. Tiden är olika beroende på vilken vård du behöver. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör när du får vård. Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i den statliga vårdgarantin.

Kontakt med primärvården – 0 dagar
Du ska få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen samma dag.

Besök i primärvården – 7 dagar
Om du behöver besöka en läkare i primärvården ska du, efter beslut, få en tid inom sju dagar.

Besök i den specialiserade vården – 90 dagar
Om du får en remiss till den specialiserade vården, ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om du har sökt vård utan remiss.

Behandling – 90 dagar
Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska du få en tid inom 90 dagar.

Vård hos annan vårdgivare

Om vårdcentralen/sjukhuset inte själva kan ta emot dig inom garantitiden ska de ordna en tid hos en annan vårdgivare. Det kan bli inom ditt hemlandsting/region, hos en privat vårdgivare eller i ett annat landsting. Du kan inte själv välja vårdgivare. Du får resan betald, förutom en egenavgift för sjukresa.

Högkostnadskort och frikort gäller även i andra landsting och hos privata vårdgivare som regionen har avtal med (högst 180 dagar). Om du inte vill åka någon annanstans kan du stå kvar på väntelistan hos din vårdgivare. Väntetiden blir då högst 180 dagar.

Vårdgarantin gäller inte

  • Om du tackar nej till vård hos en annan vårdgivare
  • Om du vid två tillfällen, utan särskilda skäl, uteblir eller tackar nej till en erbjuden tid
  • Om du själv väljer att vänta längre än den tid du blir erbjuden

I vårdgarantin ingår inte

  • Utredningar och kompletterande undersökningar, till exempel röntgen- och laboratorieundersökningar.
  • Utprovning av hjälpmedel (utprovning av hörapparat ingår dock i vårdgarantin)
  • Behandlingsmetoder som inte erbjuds inom Västra Götalandsregionen

Valfrihet enligt vårdgarantin

Patient som vill kontakta Art Clinic och har väntat mer än 90 dagar på att få operationstid kan kontakta sitt eget landsting och hänvisa till valfriheten då de i så fall inte uppfyller vårdgarantin. Patienten kan hänvisa till att Art Clinic som har vårdavtal med bl.a. Region Skåne, Region Jönköpings län, Västra Götalands Regionen och Region Halland, de skall sedan be om att få en betalningsförbindelse till Art Clinic.

När patient fått remiss/betalningsförbindelse kan denne således boka tid för en operation. Kliniken fakturerar sedan landstinget för ingreppet eller besöket.

OBS! Remissregler och rutiner kan variera från landsting till landsting!

Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Artiklar

17/11/20

Operationssjuksköterska 80-100% (Jönköping)

Operationssjuksköterska 80-100% (Jönköping)   Välkommen till Art Clinic! Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs…

LÄS MER

17/11/20

Operationssjuksköterska 80-100% (Stockholm)

Operationssjuksköterska 80-100% (Stockholm)   Välkommen till Art Clinic! Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs…

LÄS MER

17/11/20

Anestesisjuksköterska 80-100% (Stockholm)

Anestesisjuksköterska 80-100% (Stockholm) Välkommen till Art Clinic! Art Clinic grundades 1999 och är en av Sveriges främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs inom…

LÄS MER

01/10/20

Nu söker vi operationssjuksköterska 80-100%! (Uppsala)

Operationssjuksköterska 80-100% (Uppsala) Välkommen till Art Clinic!  Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs inom…

LÄS MER

01/10/20

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra vid behov eller som bara vill skicka in en spontansökan! (Göteborg)

Varmt välkommen med din ansökan till Art Clinic Göteborg. Anestesisjuksköterska, Allmän Sjuksköterska, Operationssjuksköterska. Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs inom…

LÄS MER

01/10/20

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra vid behov eller som bara vill skicka in en spontansökan! (Jönköping)

  Sjuksköterska, IVA Sjuksköterska, Undersköterska (JÖNKÖPING)   Välkommen till Art Clinic! Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig…

LÄS MER

01/10/20

Nu söker vi anestesisjuksköterska 80-100%! (Uppsala)

Anestesisjuksköterska 80-100% (Uppsala) Välkommen till Art Clinic!  Art Clinic grundades 1999 och är en av landets främsta specialistkliniker. Vi erbjuder specialistvård med professionellt omhändertagande och personlig service. Verksamheten bedrivs inom…

LÄS MER

01/09/20

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra hos oss omgående!

Operationssjuksköterska och/eller Anestesisjuksköterska Art Clinic AB är en av landets främsta specialistkliniker och vi i på Art Clinic i Jönköping erbjuder främst ortopedi, ryggkirurgi och plastikkirurgi. Art Clinic arbetar för…

LÄS MER

13/08/20

Art Clinic Göteborg söker Operationssjuksköterska samt Anestesisjuksköterska som är intresserad av att arbeta extra vid behov!

Art Clinic är en av landets främsta specialistkliniker och erbjuder plastikkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi samt lightbehandlingar.  Vi bedriver kirurgisk verksamhet i Uppsala, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Vi har konsultationsverksamhet på flertalet…

LÄS MER

11/06/20

Fotledartroskopi-AC

Inför din operation

Vi strävar efter att du ska känna dig så trygg som möjligt inför din operation. Innan operationen får du muntlig och skriftlig information om ingreppet och förberedelser inför operationen. Tveka…

LÄS MER
Boka