Miljöpolicy

03/04/20

Allt arbete ska ske på ett sådant sätt att miljöbalken, dess förordningar och övriga tillämpliga lagrum uppfylls.

Detta innebär att särskild hänsyn till miljön skall tas inom områdena:

  • Gods- och persontransporter
  • Energianvändning
  • Val av produkter vid upphandling och inköp
  • Kemikaliehantering och hantering av avfall

Nya områden, som har negativa effekter på miljön tillkommer kontinuerligt, t ex ännu inte tillräckligt utredda miljöeffekter av olika läkemedel, främst antibiotika, cellgifter eller hormonliknande ämnen.

Information och utbildning av personal är ett annat viktigt inslag i arbetet för att minska den negativa miljöpåverkan som den här typen av verksamhet innebär. Alla medarbetare har ansvar för sina insatser på sin arbetsplats för att företagets egna miljömål ska kunna uppnås.

Miljöpolicy inom Art Clinic

Nedanstående policy gäller således för Art Clinics bolag

Allt arbete inom Art Clinics samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Art Clinic’s miljöarbete

Gods- och persontransporter
Enligt företagets resepolicy skall affärsresor, när så är möjligt, ske med järnväg.

Energianvändning
Målet är att i möjligaste mån minimera användningen av elektricitet, uppvärmning och kylning av lokalerna.

Smutstvätt
Avtal med Berendsen ger mindre total energiåtgång jämfört med att använda egna tvättmaskiner. Synergieffekter uppnås genom samkörning med andra köpare av tvätteritjänster.

Produktval vid upphandling och inköp
För i övrigt likvärdiga produkter och ämnen ska de som ger minst negativ miljöpåverkan prioriteras.

Avfallshantering

Patologiskt avfall
Specialavtal finns med Svenska Miljöhjälpen/Renova som hämtar denna typ av avfall separat för särskild destruktion.

Avfall från operationer/behandlingar etc
Allt avfall som är kraftigt nedblodat/förorenat packas som riskavfall och märks upp. Material som är mindre nedblodat samt småsuddar etc. slängs som vanligt avfall. Avfallet skall kunna transporteras i hela transportkedjan utan risk för läckage. Avfallet tas om hand av Svenska Miljöhjälpen.

Mediciner (överblivna och utdaterade)
Lämnas på kontinuerlig basis (1 gång i kvartalet) till Apoteket för destruktion.

Kanyler/sprutor
Använda kanyler/nålar och andra vassa föremål läggs i avsedd specialbehållare märkt ”Riskavfall – Stickande, skärande”. Behållaren hämtas av Svenska Miljöhjälpen.

Pappersåtervinning
Allt avfallspapper som ”produceras” lämnas till återvinning.

Matrester och övrigt avfall
Tas om hand av ISS i samband med den dagliga städningen som en mixad fraktion. Förutsättningarna för uppdelning i två fraktioner (biologiskt och vanligt avfall) ska undersökas.

Uppföljning/revision/utvärdering

Redovisning och utvärdering av företagets miljöarbete görs årligen som en del i den årliga verksamhetsberättelsen.

Alla våra läkare är specialister och arbetar varje dag för att erbjuda livsförhöjande och naturliga resultat.

Artiklar

01/09/20

Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra hos oss omgående!

Operationssjuksköterska och/eller Anestesisjuksköterska Art Clinic AB är en av landets främsta specialistkliniker och vi i på Art Clinic i Jönköping erbjuder främst ortopedi, ryggkirurgi och plastikkirurgi. Art Clinic arbetar för…

LÄS MER

13/08/20

Art Clinic Göteborg söker Operationssjuksköterska

Vi söker operationssjuksköterska för tillsvidareanställning på 100 % till Art Clinic i Göteborg Tjänsten gäller tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader. Art Clinic grundades 1999 och är en av landets…

LÄS MER

13/08/20

Art Clinic Göteborg söker Operationssjuksköterska samt Anestesisjuksköterska som är intresserad av att arbeta extra vid behov!

Art Clinic är en av landets främsta specialistkliniker och erbjuder plastikkirurgi, ortopedi, ryggkirurgi samt lightbehandlingar.  Vi bedriver kirurgisk verksamhet i Uppsala, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Vi har konsultationsverksamhet på flertalet…

LÄS MER

27/07/20

Anestesisjuksköterska

Art Clinic söker dig anestesisjuksköterska på 80-100 % till vår klinik i Uppsala. Tjänsten gäller tillsvidareanställning och provanställning tillämpas i 6 månader. Art Clinic grundades 1999 och är en av…

LÄS MER

11/06/20

Fotledartroskopi-AC

Inför din operation

Vi strävar efter att du ska känna dig så trygg som möjligt inför din operation. Innan operationen får du muntlig och skriftlig information om ingreppet och förberedelser inför operationen. Tveka…

LÄS MER

07/05/20

Ortopedi

Hur blir jag patient på Art Clinic?

Privat Till oss på Art Clinic är du alltid välkommen att söka hjälp som privatpatient utan krav på remiss. Välkommen att kontakta kliniken direkt för att boka tid till en…

LÄS MER

06/05/20

Behandlingar-AC

Certifierade enligt estetiska injektionsrådet

Det viktigaste för oss på Art Clinic att du som patient skall känna dig trygg och säker när du bokar en behandling hos oss. Det är därför en självklarhet för…

LÄS MER

05/05/20

Lediga tjänster

27/07/20 Art Clinic Uppsala söker anestesisjuksköterska 13/08/20 Art Clinic Göteborg söker Operationssjuksköterska samt Anestesisjuksköterska som är intresserad av att arbeta extra vid behov!  13/08/20 Art Clinic Göteborg söker Operationssjuksköterska 01/09/20…

LÄS MER

04/05/20

Art Clinic Covid19 information

PIP bröstimplantat

Gällande PIP-implantaten 2015.12.15 Alla patienter som opererat in och tagit ut sina PIP-implantat på Art Clinic har rätt att få ut sina implantat. I november 2015 kom en anklagelse via…

LÄS MER

04/05/20

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Art Clinic 2018 Genom att sammanfatta föregående års kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i en rapport beskriver varje vårdgivare årligen hur detta organiseras och genomförs inom respektive verksamhet. Patientsäkerhetsberättelsen är till…

LÄS MER
Boka